Sitemap

Functie: Hoofd opleidingen / Instructeur

Binnen BMA houd ik me bezig met de opleiding van nieuwe instructeurs en begeleid ik mensen bij het opleiden van de eigen assistentiehond. De ‘hulpvraag’ van de cursist staat centraal en wat de hond daarbij kan betekenen.

Het zelf mee op leiden door de cursisten van hun eigen assistentiehond is binnen onze organisatie een belangrijk uitgangspunt. Eigen keuzes mogen en kunnen maken, zelf de regie in handen nemen en zelf de verantwoording nemen in de opleiding en zorg voor de hond.

Bouwen aan de wederzijdse band en afhankelijkheid. Zorgen voor de hond, die vanuit dat uitgangspunt ook zal gaan zorgen voor de cursist.