height placeholder

Bultersmekke Assistancedogs

Bultersmekke Assistancedogs (BMA) is specialist op het gebied van teamcoaching
en geaccrediteerd door Assistancedogs International.
Met behulp van ons programma begeleiden wij volwassenen, jongeren en kinderen om:

  • de eigen hond
  • in de thuisomgeving
  • onder intensieve begeleiding van een instructeur
  • zelf te trainen en op te leiden
  • tot een internationaal gecertificeerde assistentiehond
  • die daarmee wettelijk toegang heeft tot vrijwel alle publieke ruimten.

Een assistentiehond vergroot aanmerkelijk de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Het maakt dat mensen met een beperking meer en beter kunnen meedoen in de eigen omgeving en samenleving. Het gevoel van eigenwaarde wordt sterker. Een kwalitatief beter leven ligt in het verschiet.

Eigen kracht

De missie van BMA is om zoveel mogelijk mensen met een fysieke beperking en/of met psychische problematiek de eigen assistentiehond op te laten leiden.

Wij gaan uit van de kracht van mensen zelf en van wat zij zelf kunnen doen. Maatwerk onder het motto 'samen het mogelijke mogelijk maken'. 

Landelijk dekkend netwerk instructeurs

Instructeurs begeleiden mensen in de thuissituatie intensief bij de training van hun hond tot gecertificeerde assistentiehond. Zij werken in geheel Nederland en in de Belgische provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Limburg.

Met alle zorgverzekeraars in Nederland heeft BMA contracten afgesloten.

Methode Bultersmekke Assistancedogs

Internationaal gecertificeerd

BMA is geaccrediteerd door Assistance Dogs International (ADI). ADI is de mondiale autoriteit voor het opleiden van assistentiehonden. Assistentiehonden opgeleid met behulp van BMA zijn derhalve internationaal gecertificeerd.

De ADI heeft zeven Nederlandse organisaties geaccrediteerd.
Daarnaast is BMA gemachtigd door de Vlaamse overheid via de ‘Cel machtiging assistentiehondenscholen’. Klik hier voor meer informatie.

Officiële assistentiehond

Honden opgeleid via het programma van BMA worden wereldwijd erkend als officiële assistentiehond en hebben wettelijk recht op toegang tot in beginsel alle publieke ruimten, waaronder de cabine van vliegtuigen.