height placeholder

Bultersmekke Assistancedogs

Bultersmekke Assistancedogs is specialist op het gebied van teamcoaching.
Met behulp van ons programma begeleiden wij volwassenen, jongeren en kinderen om:

  • de eigen hond
  • in de thuisomgeving
  • onder intensieve begeleiding van een instructeur
  • zelf te trainen en op te leiden
  • tot een officieel erkende assistentiehond
  • die daarmee toegang heeft tot vrijwel alle publieke ruimten.

Een assistentiehond vergroot aanmerkelijk de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Het maakt dat mensen met een beperking meer en beter kunnen meedoen in de eigen omgeving en samenleving. Het gevoel van eigenwaarde wordt sterker. Een kwalitatief beter leven ligt in het verschiet.

Eigen kracht

De missie van Bultersmekke Assistancedogs is om zoveel mogelijk mensen met een fysieke en/of psychische beperking de eigen assistentiehond op te laten leiden.

Wij gaan uit van de kracht van mensen zelf en van wat zij zelf kunnen doen. Maatwerk onder het motto 'samen het mogelijke mogelijk maken'. 

Landelijk dekkend netwerk instructeurs

Instructeurs begeleiden mensen in de thuissituatie intensief bij de training van hun hond tot assistentiehond. Zij werken in geheel Nederland en in de Belgische provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant.

Methode Bultersmekke Assistancedogs

Internationaal geaccrediteerd

Bultersmekke Assistancedogs is lid van ADI (Assistance Dogs International), internationaal geaccrediteerd door ADEu en is gemachtigd door de Belgische ‘Cel machtiging assistentiehondenscholen’. Voor meer informatie klik hier.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland zijn contracten afgesloten.

Officiële assistentiehond

Honden die zijn opgeleid via het programma van Bultersmekke Assistancedogs, worden erkend als officiële assistentiehond en hebben wettelijk recht op toegang tot in beginsel alle publieke ruimten.