Onderzoek student: PTSS assistentiehonden zeer effectief

09-04-2017

Wat zijn de effecten van een assistentiehond op de klachten die mensen ervaren met PTSS? Deze vraag stelt Samantha Vermeule centraal in haar afstudeeronderzoek. Het onderzoek vormt de afsluiting van haar opleiding tot dierenartsassistent / paraveterinair op het Prinsentuin college in Breda.

Vermeule ondervroeg 12 mensen met een PTSS-assistentiehond. Hoe zijn hun klachten veranderd sinds zij de beschikking kregen over hun assistentiehond? Zij onderzocht mensen die met een assistentiehond zijn gaan werken via Hulphond Nederland en Bultersmekke Assistancedogs.

Gehalveerd
De resultaten van haar onderzoek zijn klip en klaar. Alle onderzochte personen geven aan veel baat te hebben bij hun assistentiehond. De klachten verminderden vaak met de helft of soms meer.

Vermeule vroeg mensen aan te geven, op een schaal van 1 tot 10, hoe zij hun klachten ervaren. Zowel zonder als met hun assistentiehond. Het cijfer 1 staat voor géén last en het cijfer 10 voor heel veel last. Dat leverde de resultaten van tabel 1 op. Vrijwel overal is sprake van halvering van de klachten.

Minder medicijnen en therapie
Ook onderzocht Vermeule de verandering in medicijngebruik en in het volgen van therapie. Ook hier levert de assistentiehond een duidelijk positief effect. Zie tabel 2. Het onderzoek van Vermeule is uiteraard gezien de eisen die aan het afstudeeronderzoek worden gesteld, beperkt van opzet. Zo zijn slechts 12 mensen in het onderzoek betrokken. De uitkomsten stemmen wel overeen met de ervaringen die de instructeurs dagelijks met PTSS-cursisten opdoen.

 

PTSS
PTSS staat voor Posttraumatische Stress Stoornis. Dit is een stoornis veroorzaakt door een groot eenmalig trauma of gedurende langere tijd blootstaan aan traumatische ervaringen. Het resultaat is herbelevingen, nachtmerries en dissociaties. Bij dissociaties raken mensen het besef van plaats, tijd en situatie kwijt.  Mensen in stressvolle beroepen, zoals militairen in oorlogsgebieden en politie-, brandweer-, en ambulancepersoneel lopen risico op het krijgen van deze zeer beperkende stoornis. Maar ook mensen die in persoonlijke sfeer trauma’s oplopen, zoals mensen die als kind of volwassenen zijn mishandeld of misbruikt, houden hier vaak chronische PTSS aan over. Door PTSS is het moeilijk om normaal te kunnen functioneren. Vaak staat het leven van mensen met PTSS op hun kop.

Resultaten

 

 

 

 

Afbeeldingen

Volg ons

                

Bultersmekke Assistancedogs © 2024 Disclaimer Privacy

 

Assistance Dogs International Logo

 

 
Cookie-instellingen