Wederom recordaantal nieuwe teams Bultersmekke Assistancedogs

10-01-2019

In 2018 zijn 73 nieuwe teams gestart met het programma teamcoaching. Een forse groei. BMA verwelkomde in 2016 en 2017 respectievelijk 20 en 49 nieuwe teams in opleiding. Erika Bulters: ‘Het is bijzonder verheugend dat steeds meer mensen zelf de eigen assistentiehond willen èn kunnen opleiden.’

De groei kent volgens directeur Erika Bulters een aantal oorzaken. Naast de professionalisering van de organisatie neemt de bekendheid van Bultersmekke Assistancedogs (BMA) flink toe. Dit is vooral te danken aan de cursisten van BMA die hun positieve ervaringen uitgebreid delen. Ambassadeurs en cursisten zetten zich hier onvermoeibaar voor in. Dit bleek in het bijzonder afgelopen jaar tijdens de activiteiten bij gelegenheid van 10 jaar BMA.

Daarnaast komt er steeds meer waardering voor het zelf opleiden van de assistentiehond, ook onder experts. Tot voor kort was het beeld van extern opgeleide assistentiehonden dominant. Doordat het aantal mensen groeit dat zelf onder professionele begeleiding de assistentiehond opleidt, worden de positieve resultaten van deze opleidingsmethodiek voor velen beter zichtbaar.

Bekostiging mogelijk maken
Een belangrijke factor voor de groei bij BMA is volgens Bulters het werk van Stichting Bultersmekke Assistancedogs. De Stichting ondersteunt zeer actief mensen die op zoek zijn naar bekostiging van een assistentiehond. Met name mensen die niet in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Contacten met gemeenten en instanties zijn uitgebreid en geïntensiveerd. Daar waar nodig krijgen mensen ook juridische ondersteuning. Aanvragers worden waar mogelijk begeleid in hun gang naar de rechter. En dan natuurlijk de inzet van alle doppenspaarders en niet te vergeten de donateurs van de Stichting. Bulters: ‘Het nieuwe bestuur van de Stichting zet zich enorm in om bekostiging van assistentiehonden mogelijk te maken. Zonder al die activiteiten van de Stichting was de groei die we doormaken onmogelijk geweest.’

Instructeurs
Naast het aantal cursisten groeide de laatste jaren eveneens het aantal instructeurs. Joop Mekke, hoofd opleiding BMA: ‘Met oog op de te verwachten groei zijn we stevig aan de slag gegaan met het opleiden van nieuwe instructeurs. De afgelopen twee jaar hebben we 13 nieuwe collega’s kunnen verwelkomen. Dat was hard werken, zowel voor de nieuwe instructeurs, als voor de groep van instructeurs die de intensieve opleiding van een jaar verzorgden. Ik ben er bijzonder trots op dat we nu met een netwerk van 25 instructeurs onze huidige en nieuwe cursisten in Vlaanderen en Nederland goed kunnen bedienen.’

Op de valreep werd afgelopen jaar het cursistenbestand van BMA met 15 teams uitgebreid vanwege de overgang van de cursisten van Stichting Signaalhond Nederland naar BMA. Dat maakt dat met ingang van 2019 mensen verbonden aan BMA de training en nazorg van 275 teams verzorgen.

Afbeeldingen

Volg ons

                

Bultersmekke Assistancedogs © 2024 Disclaimer Privacy

 

Assistance Dogs International Logo

 

 
Cookie-instellingen