BMA blij met rapport over welzijn assistentiedieren

21-05-2019

De Raad voor Dieraangelegenheden boog zich over het welzijn van assistentiedieren. Conclusie: een forse toename van de inzet van assistentiedieren zonder overkoepelende regelingen voor het welzijn. De Raad doet een groot aantal aanbevelingen.

BMA kan zich daar goed in vinden en wordt betrokken bij de uitwerking van aanbevelingen. Bij BMA staat dierenwelzijn hoog in het vaandel. Het welzijn van de cursist en dat van de hond moeten altijd hand-in-hand gaan. Daarbij is relatievorming essentieel. 

De Raad van Dieraangelegenheden (RDA) geeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid gevraagd en ongevraagd advies. Op 21 mei bracht de Raad de ‘Zienswijze Dierbare Hulpverleners – Welzijn voor mens en dier?’ uit. Erika Bulters en Natasja Kockhoven en haar assistentiehond Anoki namen vanuit BMA in de Den Haag deel aan de presentatie van de Zienswijze.

samenvatting rdaAanbevelingen
Op basis van literatuurstudie, werkbezoeken en gesprekken met verschillende experts uit de branche stelde de Raad het advies op. Het advies heeft betrekking op alle dieren die worden ingezet voor het assisteren van mensen met beperkingen maar de nadruk ligt vooral op assistentiehonden en -paarden. De Raad vertrekt vanuit het uitgangspunt dat ‘de inzet van dieren ten behoeve van de mens vraagt om een afweging tussen nut en noodzaak van de handeling ten opzichte van de eventuele inbreuk op het dierenwelzijn’.  De Zienswijze bevat een groot aantal aanbevelingen.

Professionalisering van de sector - kwaliteitskeurmerk
De RDA acht het noodzakelijk dat de sector zich organiseert en zich professionaliseert, zodat:

  • dieren niet worden ingezet voor interventies waarbij het welzijn van het dier geschaad wordt, zonder aannemelijk nut en noodzaak;
  • bij nut en noodzaak van de interventie het dierenwelzijn geborgd blijft tot waar redelijkerwijs mogelijk;
  • misstanden en onkunde voorkomen worden en
  • er transparantie bestaat over de gehanteerde werkwijzen en kwaliteitssystemen in de sector.

Het oprichten van een beroepsvereniging, het opzetten van een uniform opleidingscurriculum en een eventueel kwaliteitskeurmerk kunnen bijdragen aan het borgen van welzijn van dier en mens.

Werk aan de winkel voor de overheid
Volgens de RDA moeten de ministers van Landbouw en Volksgezondheid de professionalisering van de sector faciliteren. Te beginnen door de aanbiedende partijen aan één tafel uit te nodigen. Ook mogelijk bij het formeren van een beroepsvereniging en een kwaliteitskeurmerk. Daarnaast raadt de RDA de minister van Landbouw aan voor assistentiedieren wetgeving te maken.

Onderzoek
Op een drietal terreinen wenst de RDA nader onderzoek:

  1. Onderzoek naar dierenwelzijn. Duidelijk moet worden waar de belasting van therapie- en assistentiedieren afwijkt van die van gezelschapsdieren.
  2. Onderzoek naar de effecten van dierondersteunde interventies. Dit om inzicht te verkrijgen in de meerwaarde van inzet van therapie- en assistentiedieren.
  3. Onderzoek naar alternatieven. De Raad beveelt aan om onderzoek te doen naar de effectiviteit van alternatieven voor dierondersteunde interventies die worden ontwikkeld op het gebied van technologie en robotiseriring.

Zorgverzekeraars en gemeenten
Voor de organisaties die assistentiedieren bekostigen beveelt de RDA aan dat dierenwelzijn een criterium is dat opgenomen moet worden om binnen de zorgverzekering te kunnen vallen of vergoeding vanuit de WMO mogelijk te maken.

Zorginstellingen
Instellingen die gebruik willen maken van dierondersteunde interventies zouden dat alleen moeten doen in samenwerking met vertrouwde aanbieders, bijvoorbeeld aan de hand van het voorgestelde kwaliteitskeurmerk.

Zienswijze
Zowel het volledige rapport als de samenvatying van de 'RDA Zienswijze Dierbare hulpverleners 'Welzijn voor mens en dier?' is te downloaden:

Afbeeldingen

Volg ons

                

Bultersmekke Assistancedogs © 2024 Disclaimer Privacy

 

Assistance Dogs International Logo

 

 
Cookie-instellingen