BMA wederom geaccrediteerd door de ADI

16-11-2021

BMA is ook voor de komende vijf jaar geaccrediteerd als opleider van assistentiehonden. Onlangs ontvingen we dit bericht van Assistance Dogs International (ADI). Laura Hilbert, de coördinator van de accreditaties wereldwijd, schrijft dat het accreditatieteam van ADI ‘unaniem was in zijn oordeel’.

Bultersmekke Assistancedog is wederom voor de komende vijf jaar geaccrediteerd als opleider van assistentiehonden. Onlangs ontving BMA dit bericht van Assistance Dogs International (ADI). Laura Hilbert, de coördinator van de accreditaties wereldwijd, schrijft dat het accreditatieteam van ADI ‘unaniem was in zijn oordeel’.

BMA is en blijft daarmee één van de opleiders in Nederland en België die internationaal gecertificeerde assistentiehonden opleidt.

Uitgebreid onderzoek
Het onderzoek van de ADI vraagt om uitgebreide schriftelijke verantwoordingen. Zo heeft BMA meer dan honderd documenten moeten voorleggen. Verder nam de ADI interviews af met het management van BMA en met het bestuur van Stichting Bultersmekke Assistancedogs. En er was onderzoek ter plaatse. Deze keer kwam de Belgische ADI-assessor Marianne Slingerland in september naar Nederland om met name cursisten en instructeurs te bevragen op diverse aspecten van het programma van BMA.

Erika Bulters en Joop Mekke, de oprichters van BMA, zijn zeer verheugd. 'Wederom geaccrediteerd. Dat doet ons allemaal ontzettend goed: cursisten, instructeurs, bestuursleden, doppenspaarders, vrijwilligers, ambassadeurs en het team BMA. Heel mooi dat we ons werk voor onze huidige 450 teams en toekomstige nieuwe teams kunnen blijven doen met goedkeuring van de ADI'.

Wat doet de ADI?
De wereldwijde organisatie ADI, gevestigd in de Verenigde Staten, stelt kwaliteitsnormen vast, controleert opleiders en draagt zorg voor het toepassen ervan op alle gebieden van de opleiding van assistentiehonden. Eens in de vijf jaar onderwerpt ADI opleiders van assistentiehonden aan een stevig onderzoek. Onder meer kijkt de ADI naar de inhoud van het programma en de uitvoering daarvan, de kwaliteit van de organisatie, administratie, procedures, veiligheidsregels en risicomanagement. Ook wordt de opleider beoordeeld op het gedrag van de assistentiehonden in de publieke ruimte alsook de bijdrage van de opleider aan het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van assistentiehonden.

Lees meer informatie over de accreditaties van ADI en meer over de in Nederland door de ADI geaccrediteerde opleiders van assistentiehonden.

Afbeeldingen

Volg ons

                

Bultersmekke Assistancedogs © 2024 Disclaimer Privacy

 

Assistance Dogs International Logo

 

 
Cookie-instellingen