Het wordt tijd voor controle op status assistentiehond

24-10-2022

Het zou goed zijn als in Nederland de status van een assistentiehond kan worden vastgesteld op een manier zoals dat bijvoorbeeld nu in Vlaanderen gebeurt. Dat is de conclusie van een rapport dat bureau Berenschot opstelde in opdracht van het ministerie van VWS.

Het ministerie wil ervoor zorgen dat mensen met een assistentiehond niet langer toegang tot publieke ruimte geweigerd wordt. Weigering is niet alleen onwenselijk, het is ook onwettig.

In Vlaanderen relatief eenvoudig geregeld
Belangrijk daarbij is toegangsverschaffers er zeker van kunnen zijn dat een hond een assistentiehond is. In Vlaanderen is dat relatief eenvoudig geregeld. Daar werkt men met de zogenoemde Cel Machtiging. De chipnummers van de gecertificeerde honden staan geregistreerd. Via een website kan de toegangsverschaffer controleren of een betreffende hond tot de geregistreerde honden behoort. Honden van Vlaamse cursisten opgeleid onder begeleiding van BMA, hebben zo’n machtiging.

Europees project
Aanvankelijk wilde het Nederlandse ministerie de voortgang van een Europees project afwachten. Een groot aantal partijen actief in de wereld van assistentiehonden, probeert in dit project te komen tot eenduidige Europese afspraken over wat onder een assistentiehond moet worden verstaan. Het project boekt echter weinig voortgang. Om die reden heeft het ministerie Berenschot de opdracht gegeven onderzoek te doen naar minimaal een tijdelijke Nederlandse oplossing.

Het voorstel van Berenschot wordt momenteel door het ministerie getoetst en beconsulteerd. Nog niet duidelijk is wanneer de minister een reactie op het voorstel geeft.
Het Berenschotrapport is onlangs naar de Tweede Kamer gezonden. 

Download het Beterschotrapport

Afbeeldingen

Volg ons

                

Bultersmekke Assistancedogs © 2024 Disclaimer Privacy

 

Assistance Dogs International Logo

 

 
Cookie-instellingen