Koningin Maxima en een assistentiehond

12-09-2023

Een bijzonder moment: een BMA-cursist met haar assistentiehond bij Hare Majesteit Koningin Máxima. Woensdagmiddag 30 augustus bracht de Koningin een werkbezoek aan Zorgvrijstaat in Rotterdam, in het kader van het programma Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid.

Dit programma ondersteunt initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces dichtbij huis, met als doel weer mee te doen in de samenleving. De Zorgvrijstraat is één van de 30 zelfregie- en herstelinitiatieven die aan het programma deelnemen.

Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol. Koningin Máxima ging tijdens het werkbezoek in gesprek met vrijwilligers en medestanders van Zorgvrijstaat over hoe zij werken aan zorgzame buurten, waar mensen eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn. Ook sprak zij met een aantal deelnemers van Herstel Dichtbij. Naast Zorgvrijstaat vertelden vertegenwoordigers van de zelfregie- en herstelorganisaties HerstelTalent, KernKracht, Suïcide Preventie Centrum en Stichting JIJ over hun vorderingen.

Eigen kracht
Dienke, directeur MIND, over het werkbezoek: “Namens MIND ben ik supertrots. We hebben kunnen laten zien welke stappen de herstelinitiatieven en zelfregiecentra sinds de start van het programma hebben gezet en welke we nog gaan zetten. Dit programma sluit heel goed aan bij de behoefte van mensen met een psychische kwetsbaarheid om vanuit eigen kracht te werken aan herstel, met de steun van mensen die dezelfde ervaringen delen.”

Het programma programma Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid is een gezamenlijk initiatief van het Oranje Fonds en MIND.

Afbeeldingen

Volg ons

                

Bultersmekke Assistancedogs © 2024 Disclaimer Privacy

 

Assistance Dogs International Logo

 

 
Cookie-instellingen