110 nieuwe teams programma teamcoaching assistentiehond

13-12-2023

In 2023 startten 110 mensen samen met hun hond het programma teamcoaching van BMA en zijn er 63 geslaagd.

Zij hebben dus de teamtest gehaald en daarmee een internationaal gecertificeerde assistentiehond die wettelijk toegang heeft tot vrijwel alle publieke ruimten. Helaas wordt dit recht nog niet overal erkend. Hierin is nog een lange weg te gaan.

Het blijft bijzonder dat zoveel mensen de weg naar BMA opnieuw hebben weten te vinden. Dit betekent dat BMA momenteel de verantwoordelijkheid draagt voor ruim 600 teams die in opleiding of reeds opgeleid zijn. Vorig jaar startten 126 nieuwe teams en slaagden er 87. Deze kleine daling ten opzichte van dit jaar kan onder andere worden verklaard, doordat er na corona een inhaalslag heeft plaatsgevonden en er daardoor het jaar erna nog niet voldoende plek was bij instructeurs.

Nationale Politie
Begin 2023 ging Bultersmekke een samenwerking aan met de Nationale politie, voor het opleiden van assistentiehonden voor politiemensen met PTSS. Boven verwachting zijn dit jaar ongeveer 30 teams (in tegenstelling tot de geplande 10-20) begonnen met de opleiding Teamcoaching. De samenwerking is een succes en zal in 2024 worden vervolgd.

Instructeurs
De afgelopen is wel een gestage groei te zien in het aantal instructeurs. In 2019 waren het er 27, vorig jaar 40 en dit jaar sluiten we af met 46 instructeurs. Het aantal instructeurs hangt vooral samen met het aantal cursisten dat we verwachten te gaan krijgen. 

Afbeeldingen

Volg ons

                

Bultersmekke Assistancedogs © 2024 Disclaimer Privacy

 

Assistance Dogs International Logo

 

 
Cookie-instellingen