Nieuwsbrief aanmelding


De Stichting Bultersmekke Assistancedogs is opgericht door cursisten van BMA. De Stichting ondersteunt mensen bij het verkrijgen van de bekostiging van hun assistentiehond. Dat kan op de volgende manieren:

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden. Voorzitter van het bestuur is Patrice Hijsterborg.

Klik hier voor Bestuur Stichting Bultersmekke Assistancedogs.

Ambassadeurs van BMA

Ambassadeurs zijn gebruikers van een assistentiehond opgeleid door BMA. Zij zetten zich in om de bekendheid te helpen vergroten met het programma van BMA. Dat gaat via media-optredens, lezingen, workshops, gastlessen en demonstraties. Daarnaast ondersteunen zij acties ten behoeve van de bekostiging van de opleiding van assistentiehonden.
Klik hier voor de Ambassadeurs. 

Sponsors

Onze sponsors ondersteunen het werk van Stichting Bultersmekke Assistancedogs. Zij bieden belangeloos hun diensten aan of helpen bij de bekostiging van het opleiden van assistentiehonden die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
Klik hier voor de Sponsors.