Over ons - Ambassadeurs


De Stichting Bultersmekke Assistancedogs is opgericht door cursisten van BMA. De Stichting ondersteunt mensen bij het verkrijgen van de bekostiging van hun assistentiehond. Dat kan op de volgende manieren:

  • ondersteuning bij aanvragen bij instanties en eventueel bij een beroep tegen afwijzende beslissingen van instanties
  • het programma fundcoaching dat mensen in staat stelt de opleiding van hun assistentiehond te bekostigen door zelf fondsen te werven en te crowdfunden
  • ondersteuning met behulp van gelden bijeen gebracht door donateurs, de Nationale Doppenactie en door de verkoop van artikelen uit de webshop.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden. Voorzitter van het bestuur is Patrice Heijsterborg.

Klik hier voor Bestuur Stichting Bultersmekke Assistancedogs.

Ambassadeurs

Stichting Bultersmekke Assistancedogs is zeven ambassadeurs rijk. Ambassadeurs zijn gebruikers van een assistentiehond opgeleid door BMA. Zij zetten zich in om de bekendheid te helpen vergroten met het programma van BMA. Dat gaat via media-optredens, lezingen, workshops, gastlessen en demonstraties. Daarnaast ondersteunen zij acties ten behoeve van de bekostiging van de opleiding van assistentiehonden.
Klik hier voor de Ambassadeurs. 

Sponsors

Onze sponsors ondersteunen het werk van Stichting Bultersmekke Assistancedogs. Zij bieden belangeloos hun diensten aan of helpen bij de bekostiging van het opleiden van assistentiehonden die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
Klik hier voor de Sponsors.