Webshop

Functie: Bestuurssecretaris en informatie

Sinds najaar 2016 ben ik actief als bestuurssecretaris van Stichting BMA. Binnen BMA leeft sterk de ambitie om het voor veel méér mensen met beperkingen mogelijk te werken met een eigen assistentiehond. Deze ambitie wil ik graag helpen verwezenlijken.

Ik blijf me telkens verbazen over de grote betekenis die honden voor mensen kunnen hebben. Dat raakt me. Enerzijds omdat ik zie dat mensen meer perspectief in hun leven gaan ervaren doordat zij met hun assistentiehond zelfstandiger opereren en meer deelnemen aan eigen omgeving en samenleving. En anderzijds vanwege de enorme trouw die honden tonen. Daar kunnen wij als mensen nog wel wat van leren.

Als bestuurssecretaris ben ik dagelijks aanspreekpunt van Stichting BMA. De stichting heeft tot doel om mensen te ondersteunen die niet voor bekostiging van hun assistentiehond in aanmerking komen. Helaas geldt voor veel mensen dat de Zorgverzekeringswet niet vergoedt. Vreemd, als je ziet hoeveel effect assistentiehonden hebben op het maatschappelijk functioneren en welbevinden van mensen èn op zorgreductie.

Nieuwe arrangementen bekostiging

Het is onder meer mijn opdracht om creatief mee te denken en nieuwe arrangementen voor de bekostiging te vinden. Concreet betekent dit dat ik mensen ondersteun in hun aanvraag bij instanties, in hun acties gericht op fondsenwerving en ik help de organisatie van BMA steviger te maken in contacten met partijen die belangrijk zijn voor de opleiding van assistentiehonden.

Zelf kom ik in het geheel niet uit de wereld van de assistentiehonden. Als kind was ik zelfs bang voor honden. Maar nadat we in het ouderlijk huis onze Panda, een zwarte labrador, konden verwelkomen, is die angst verdwenen. Ik heb bij tal van verschillende bedrijven en organisaties gewerkt. Bij ministeries, universiteiten, de rooms-katholieke kerk in Nederland, in de landelijke politiek, als consultant en het laatst bij een grote Nederlandse bank als directeur communicatie. Ik hoop met mijn kennis en ervaring te kunnen bijdragen aan een forse groei van het aantal mensen dat daadwerkelijk en met veel plezier over hun assistentiehond kan beschikken.