Webshop

Functie: Instructeur

Mijn hele leven ben ik al gek op honden. Ze vormen voor mij een rode draad. Veelal asielhonden die minder plaatsbaar waren, of via via van mensen die niet meer voor hun hond konden zorgen. En in moeilijke tijden waren ze vaak mijn steun en toeverlaat.

Ik werkte in een verpleeghuis en later met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Tot ik zelf vier kinderen kreeg. Een van mijn kinderen had 24-uurs zorg nodig. Omdat hij kon lezen en schrijven met honden kwamen we op het idee voor een assistentiehond.

Via hem heb ik de kracht van teamcoaching mogen ervaren en wat een hond kan betekenen om het mogelijke mogelijk te maken. Vanuit een gelijkwaardige positie van instructeur en cursist. Waarbij je elkaar gaandeweg steeds beter leert kennen, en leert van elkaar. Als je vanuit deze band kijkt naar de mogelijkheden zie je een enorme verrijking en verdieping.

Soms lukt het niet rechtsom, maar wel linksom

Het mooie bij Bultersmekke Assistancedogs is dat veel honden al van jongs af aan in huis zijn. Je werkt vanuit de band die je met je hond hebt. Deze samenwerking vergrootte zijn leefwereld immens op gebied van zelfredzaamheid, veiligheid en eigen regie. Uiteraard ging dit niet zonder vallen en opstaan, creatief denken, dingen uitproberen. Soms lukt het niet rechtsom, maar wel linksom.

Nadat mijn zoon overleden is heb ik diverse cursussen en scholing gevolgd op hondengebied. Ik werk als vrijwilliger bij de dierenbescherming. Daarnaast werk ik met kinderen met een beperking. Vervolgens ben ik begonnen met de instructeursopleiding van BMA en de opleiding heb ik in december 2020 afgerond. De opleiding bevat theorie en praktijk. De opleiding maakt je bewust hoe mooi en bijzonder de band tussen mens en dier kan zijn.