Nieuws & acties - Nieuws

Functie: Instructeur

Vijf jaar geleden kwam ik als fokker voor het eerst in contact met Bultersmekke Assistancedogs. Een cursist van BMA stond bij mij op de wachtlijst voor een pup. 

Als fokker wil ik weten wat voor intentie iemand heeft met een pup. Wat mensen verwachten van de pup en hoe de persoon zelf die verwachting kan helpen waarmaken. De cursist heeft toen uitgelegd dat ze zelf de pup ging opleiden tot assistentiehond met hulp van een coach van BMA. Hoe mooi is dat! Mensen een relatie met een pup laten opbouwen en vanuit die relatie van veiligheid en vertrouwen de hond taken aanleren. Ik was direct verkocht door deze manier van opvoeden/opleiden!

Vergroten zelfredzaamheid en zelfstandigheid

De cursist en ik hebben al die jaren contact gehouden zij maakte mij er op attent dat er door BMA een instructeursopleiding werd gegeven. Als instructeur mensen met een fysieke en/of psychische beperking coachen de eigen assistentiehond op te leiden. Het teamcoaching programma van BMA is maatwerk. De cursist mag en kan eigen keuzes maken, regie en zelf verantwoording voor de opleiding en de zorg voor de hond nemen om zo de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten.

Naast mijn werk als fokker en kunstenaar/creatief workshopleider zou dit een perfecte combinatie zijn. Werken met mens én hond met een visie die mij aan het hart ligt. En zo geschiedde. Na het afronden van de opleiding ben ik nu als freelancer werkzaam voor BMA en begeleid mensen in het opleiden van de eigen assistentiehond.