Ons team


BMA is geaccrediteerd door Assistance Dogs International (ADI) (ADI). ADI is de mondiale autoriteit voor het opleiden van assistentiehonden. De ADI heeft zeven Nederlandse organisaties geaccrediteerd. 

De door BMA opgeleide assistentiehonden zijn daardoor volledig internationaal gecertificeerd en voldoet BMA aan alle regels van zorgverzekeraars, overheden en publieke organisaties. Onze gecertificeerde assistentiehonden hebben toegang tot alle openbare ruimtes, het openbaar vervoer en in de regel tot de cabine van vliegtuigen.

In België heeft BMA van de Vlaamse overheid de machtiging assistentiehondenscholen ontvangen. De zogenoemde Celmachtiging. Onze assistentiehonden hebben eveneens in België recht op onbeperkt toegang tot openbare ruimtes.

Assistance Dogs International

De missie van ADI

Vastleggen en bevorderen van normen van uitnemendheid op alle gebieden van het verkrijgen, de training en het teamwerk van assistentiehonden. Het faciliteren van communicatie en leren tussen de lid-organisaties. Voorlichting geven aan het publiek over de voordelen van assistentiehonden en het ADI-lidmaatschap.

Als lid-programma van ADI….

Geloven wij dat organisaties en personen die betrokken zijn bij de het opleiden en trainen van assistentiehonden gemeenschappelijke doelen en belangen hebben die het beste kunnen worden bereikt door het uniform voldoen aan alle plaatselijke en landelijke wetten en aan ethische, morele en wettelijke beleidsvormen, praktijken en procedures.

BMA is hiervan overtuigd en heeft bewust gekozen voor deelname aan het accreditatieproces van ADI. Ook is Joop Mekke, Hoofd Opleidingen van BMA, als assessor betrokken bij het accrediteren van assistentiehondenorganisaties in Europa.

Dat wij volledige accreditatie door ADI hebben bereikt, betekent dat het functioneren van ons teamcoachingsprogramma voldoet aan de normen van uitnemendheid van ADI.

ADI en het accreditatieproces

ADI is een internationaal verbond, waarvan de leden wereldwijd assistentiehondenprogramma’s vertegenwoordigen. Het doel van ADI is het verbeteren van de terreinen van selectie, training, plaatsing en gebruik van assistentiehonden. Accreditatie door ADI is een proces van collegiale intervisie. Het is een uniforme methode, waarmee stemgerechtigde leden van ADI naleving kunnen bereiken van de operationele normen van uitnemendheid die door ADI zijn vastgelegd voor organisaties die assistentiehonden trainen en plaatsen.

Deelnemende organisaties ondergaan een officieel assessment op locatie dat wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide assessors. In de loop van het assessment ondervragen de assessors personeel, vrijwilligers, bestuur, gebruikers voor een assistentiehond en krijgen zij toegang tot alle documenten en administratie. De volgende gebieden worden tijdens het assessment geëvalueerd:

Programmabeheer

 • Aanvraagbeleid en –procedures
 • Behandeling en training van honden
 • Opleidingsrooster en instructie
 • Programma-administratie
 • Vrijwilligers
 • Inbreng van geslaagden

Administratie

 • Organisatie
 • Noodprocedures en veiligheidsregels
 • Risicomanagement
 • Documentatie
 • Bedrijfspraktijken
 • Schriftelijke gedragslijnen en procedures

Maatschappelijke Activiteiten

 • Gedrag van assistentiehonden in de maatschappij
 • Voorlichting aan het publiek over assistentiehonden

Leden moeten elke 5 jaar geaccrediteerd worden

Het voldoen aan de ADI-normen op al deze operationele gebieden resulteert in volledige ADI-accreditatie voor een periode van vijf jaar en wordt beloond met een officieel bord met de gouden ADI-medaille erop.

BMA is er trots op een geaccrediteerd ADI-lid te zijn en te worden erkend als assistentiehondenorganisatie die de normen van ADI op alle gebieden van haar teamcoachingsprogramma handhaaft. Voor meer informatie over ADI en ADEu bezoekt u de website www.assistancedogsinternational.org

Machtiging tot assistentiehondenschool / België

Met de oprichting van de Cel machtiging assistentiehondenscholen wordt uitvoering gegeven aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 betreffende de regels inzake attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met assistentiehond.

De Cel machtiging assistentiehonden bevestigt dat de werkwijze van BMA overeenstemt met de manier van werken zoals beschreven in artikel 3 van BVR van 29 maart 2013 betreffende de attestatie van assistentiehonden.

De Cel machtigt bijgevolg BMA om haar opgeleide honden en honden in opleiding de titel en het certificaat van assistentiehond te geven. Personen met een assistentiehond opgeleid door BMA krijgen onbeperkt toegang tot publieke plaatsen, behalve tot de plaatsen die als uitzonderlijk vermeld zijn in de uitvoeringsbesluiten behorend bij dit besluit.

Voor meer informatie over de Cel bezoekt u de website: http://www.celma.be/