Zoeken

Het kabinet kondigde afgelopen vrijdag een beperkte versoepeling aan van de coronamaatregelen. Dat maakt dat ook BMA de coronarichtlijnen voor het programma teamcoaching enigszins kan versoepelen. 'Grote voorzichtigheid blijft natuurlijk wel geboden', schrijven Erika Bulters en Joop Mekke in een vandaag verschenen nieuwsbrief aan cursisten en instructeurs.

Zij schrijven verder: 'Met ingang van vandaag zijn onze coronarichtlijnen op twee punten aangepast.

 • Het liefst zien we dat cursisten bij sessies thuis die dag geen andere gasten ontvangen. Echter, een maximum van drie andere gasten op de dag van de sessie is toegestaan.
 • Testen kunnen weer afgenomen worden. Zowel de instructeur als de examinator zijn bij de basis- en teamtest aanwezig.'

Zij besluiten de nieuwsbrief met een overzicht van de alle coronarichtlijnen. Zie onder.

 

Richtlijnen teamcoaching 17 januari 2022 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus

 • Trainingssessies bij cursisten thuis zijn alleen mogelijk indien instructeur en cursist dat beiden verantwoord vinden.
 • Een trainingssessie thuis is verantwoord als aan alle onderstaande richtlijnen wordt voldaan:
  1. Bij de training thuis kunnen naast de cursist, diens huisgenoten en de instructeur géén andere mensen aanwezig zijn.
  2. Cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis liever géén bezoek. Het maximale aantal andere bezoekers op de dag van de sessie bedraagt drie.
  3. Het gebruik van mondkapjes bij de trainingen binnen is verplicht. Dat geldt ook voor huisgenoten die bij de sessie aanwezig zijn. Indien het voor de cursist fysiek onmogelijk is het mondkapje te dragen, zoeken instructeur en cursist samen naar een oplossing.
  4. Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
  5. Cursist, huisgenoten en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  6. Cursist en instructeur spreken met elkaar af of zij en de huisgenoten van de cursist op de dag van de trainingssessie voorafgaand aan de sessie een zelftest wenselijk vinden.
  7. Cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  8. Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  9. Instructeur, cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die onlangs besmet is.
  10. Bij een positieve zelftest en/of ziekteverschijnselen die op corona wijzen, zegt de cursist en/of instructeur de sessie minimaal 3 uur voor de sessie af bij instructeur of cursist, bij voorkeur per app.
  11. De hygiëneregels worden in acht genomen.
 • Als een sessie thuis naar het oordeel van cursist en/of instructeur niet verantwoord is, overleggen zij hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen, zoomen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden.
 • Testen kunnen worden afgenomen.
 • Als cursist of instructeur of examinator de test thuis niet verantwoord vindt, kan de test worden uitgesteld of kunnen testen ook als volgt plaatsvinden.
  1. Basistesten worden bij het team afgenomen door de instructeur. De examinator volgt de test met behulp van beeldbellen. Als dat laatste niet mogelijk is maakt de instructeur filmpjes van de test en legt deze ter beoordeling voor aan de examinator.
  2. Teamtesten worden bij het team door de examinator afgenomen. De instructeur volgt de test via beeldbellen.
  3. Herhalingstesten worden, zoals gebruikelijk, alleen door de instructeur afgenomen. Als de herhalingstest naar het oordeel van de cursist en/of instructeur niet verantwoord is, wordt de sessie verplaatst.
 • Voor cursist, instructeur en examinator gelden bij de testen dezelfde richtlijnen 1 tot en met 11 van de trainingssessies.