Nieuws & acties - Nieuws

Per 20 december heeft BMA de coronarichtlijnen voor het programma Teamcoaching aangepast.

In een nieuwsbrief aan cursisten en instructeurs schrijven Erika Bulters en Joop Mekke: 'Nederland zit weer in een harde lockdown. Hoe anders waren de verwachtingen eerder dit jaar. De donkere dagen voor Kerstmis lijken daardoor nog donkerder te worden. Daar staat tegenover dat trainingen voor het programma teamcoaching onder voorwaarden wel door kunnen gaan. Niet in optimale vorm, maar met zijn allen weten we mogelijkheden te vinden. Gegeven de situatie zijn we daar blij mee.'

Met name voor de trainingen thuis en voor het afleggen van testen zijn de richtlijnen aangescherpt. Zie hieronder voor het overzicht van de richtlijnen.


 

Richtlijnen teamcoaching 20 december 2021 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus


Voor onze Nederlandse en Belgische cursisten en instructeurs geldt het volgende.

 • Trainingssessies bij cursisten thuis zijn alleen mogelijk indien instructeur en cursist dat beiden verantwoord vinden.
 • Een trainingssessie thuis is verantwoord als aan alle onderstaande richtlijnen wordt voldaan:
  1. Bij de training thuis kunnen naast de cursist, diens huisgenoten en de instructeur géén andere mensen aanwezig zijn.
  2. Cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis géén bezoek van familie en vrienden.
  3. Het gebruik van mondkapjes bij de trainingen binnen is verplicht. Dat geldt ook voor huisgenoten die bij de sessie aanwezig zijn. Indien het voor de cursist fysiek onmogelijk is het mondkapje te dragen, zoeken instructeur en cursist samen naar een oplossing.
  4. Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
  5. Cursist, huisgenoten en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  6. Cursist en instructeur spreken met elkaar af of zij en de huisgenoten van de cursist op de dag van de trainingssessie voorafgaand aan de sessie een zelftest wenselijk vinden.
  7. Cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  8. Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  9. Instructeur, cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die onlangs besmet is.
  10. Bij een positieve zelftest en/of ziekteverschijnselen die op corona wijzen, zegt de cursist en/of instructeur de sessie minimaal 3 uur voor de sessie af bij instructeur of cursist, bij voorkeur per app.
  11. De hygiëneregels worden in acht genomen.


Als een sessie thuis naar het oordeel van cursist en/of instructeur niet verantwoord is, overleggen zij hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen, zoomen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden.

 • Testen (basis-, team- of herhalingstest) worden voorlopig niet afgenomen. Tenzij cursist en instructeur beiden van mening zijn dat vanwege bijzondere omstandigheden van de cursist, de test noodzakelijk is. Daarbij geldt dan het volgende:
  1. Noodzakelijke basistesten worden bij het team afgenomen door de instructeur. De examinator volgt de test met behulp van beeldbellen. Als dat laatste niet mogelijk is maakt de instructeur filmpjes van de test en legt deze ter beoordeling voor aan de examinator.
  2. Noodzakelijke teamtesten worden bij het team door de examinator afgenomen. De instructeur volgt de test via beeldbellen.
  3. Noodzakelijke herhalingstesten worden, zoals gebruikelijk, alleen door de instructeur afgenomen.
  4. Voor de cursist, instructeur en examinator gelden dezelfde richtlijnen 1 tot en met 11 van de trainingssessies.