Nieuwsbrief aanmelding

De aanscherping door het kabinet van de coronamaatregelen maakt dat BMA de coronarichtlijnen voor het programma teamcoaching aanpast. De aanpassing gaat 29 november 2021 in.

In een bericht aan cursisten en instructeurs schrijven Erika Bulters en Joop Mekke: 'De sessies thuis kunnen onder voorwaarden voortgang blijven vinden. Zowel de trainingssessies als de sessies voor de testen.' De richtlijnen zijn wel aangescherpt. Zie hieronder voor het overzicht van richtlijnen. 

Richtlijnen teamcoaching 29 november 2021 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus

 • Trainingssessies bij cursisten thuis zijn mogelijk met inachtneming van de volgende richtlijnen.
  1. Cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis liever géén bezoek van anderen.
  2. Bij de training thuis zijn naast de cursist, diens huisgenoten en de instructeur bij voorkeur géén andere mensen aanwezig.
  3. Het gebruik van mondkapjes bij de trainingen binnen is verplicht. Dat geldt ook voor huisgenoten die bij de sessie aanwezig zijn. Indien het voor de cursist fysiek onmogelijk is het mondkapje te dragen, zoeken instructeur en cursist samen naar een oplossing.
  4. Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
  5. Cursist, huisgenoten en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  6. Cursist en instructeur spreken met elkaar af of zij en de huisgenoten van de cursist op de dag van de trainingssessie voorafgaand aan de sessie een zelftest wenselijk vinden.
  7. Cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  8. Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  9. Instructeur, cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die onlangs besmet is.
  10. Bij een positieve zelftest en/of ziekteverschijnselen die op corona wijzen, zegt de cursist en/of instructeur de sessie minimaal 3 uur voor de sessie af bij instructeur of cursist, bij voorkeur per app.
  11. De hygiëneregels worden in acht genomen.
 • Sessies thuis voor testen (basis-, team- of herhalingstest) zijn mogelijk. Daarbij geldt dan het volgende.
  1. Een basistest wordt bij het team ter plekke afgenomen door de instructeur. De examinator kan daar bij zijn of volgt desgewenst de test met behulp van beeldbellen of filmpjes gemaakt door de instructeur.
  2. Een teamtest wordt bij het team ter plekke door de examinator afgenomen. De instructeur kan daar bij zijn of desgewenst de test volgen via beeldbellen.
  3. Een herhalingstest wordt, zoals gebruikelijk, alleen door de instructeur afgenomen.
  4. Voor de cursist, instructeur en examinator gelden dezelfde richtlijnen 1 tot en met 11 van de trainingssessies.

Als aan de richtlijnen niet kan worden voldaan, zal de sessie thuis niet plaatsvinden. Instructeur en cursist overleggen dan hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden.