Nieuws & acties - Nieuws

De aanscherping door het kabinet van de coronamaatregelen maakt dat BMA de coronarichtlijnen voor het programma teamcoaching aanpast. De aanpassing gaat 15 november 2021 in.

In een bericht aan cursisten en instructeurs schrijven Erika Bulters en Joop Mekke: 'Gelukkig kunnen de sessies thuis doorgang blijven vinden. Zowel de trainingssessies als de sessies voor de testen.' De richtlijnen zijn wel aangescherpt. Zie hieronder voor het overzicht van richtlijnen. 'En uiteraard blijft het van groot belang om bij ziekteverschijnselen als koorts, verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel, de afspraak voor thuis af te zeggen.'

Richtlijnen teamcoaching 15 november 2021 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus

Voor de Nederlandse en Belgische cursisten en instructeurs geldt het volgende.

 • Trainingssessies bij cursisten thuis zijn mogelijk met inachtneming van de volgende richtlijnen:
  1. Cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis liever géén bezoek van anderen.
  2. Bij de training thuis zijn naast de cursist, diens huisgenoten en de instructeur bij voorkeur géén andere mensen aanwezig. Als het niet anders kan zijn er tijdens de training niet meer dan drie andere bezoekers thuis aanwezig.
  3. Voor ons aller veiligheid is het gebruik van mondkapjes de regel. Indien fysiek mogelijk dragen cursist en instructeur binnen een mondkapje tijdens de sessies. Dat geldt ook voor huisgenoten die bij de sessie aanwezig zijn. Cursist en instructeur bepalen samen in overleg of zij ook buiten tijdens de training mondkapjes dragen.
  4. Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
  5. Cursist, huisgenoten, bezoekers en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  6. Cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  7. Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  8. Instructeur, cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die onlangs besmet is.
  9. De hygiëneregels worden in acht genomen.
 • Sessies thuis voor testen (basis-, team- of herhalingstest) zijn mogelijk. Daarbij geldt dan het volgende.
  1. Basistesten worden bij het team ter plekke afgenomen door de instructeur. De examinator kan daar bij zijn of volgt desgewenst de test met behulp van beeldbellen of filmpjes gemaakt door de instructeur.
  2. Teamtesten worden bij het team ter plekke door de examinator afgenomen. De instructeur kan daar bij zijn of desgewenst de test volgen via beeldbellen.
  3. Herhalingstesten worden, zoals gebruikelijk, alleen door de instructeur afgenomen.
  4. Voor de cursist, instructeur en examinator gelden dezelfde richtlijnen als bij de trainingssessies.

Als aan de richtlijnen niet kan worden voldaan zal de sessie thuis niet plaatsvinden. Instructeur en cursist overleggen dan hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden.