Nieuws & acties - Nieuws

Wederom kon het kabinet onlangs versoepelingen aankondigen in de bestrijding van het coronavirus. Dat is bijzonder verheugend. Het betekent dat BMA de corona-richtlijnen voor het programma teamcoaching kan aanpassen. In een nieuwsbrief voor cursisten en instructeurs vertellen Joop Mekke en Erika Bulters wat er precies gaat veranderen per 25 september.

Afstand voor wie afstand wil houden

'Hoewel op 25 september de 1,5-meter regel niet meer geldt, vragen wij onze cursisten en instructeurs elkaars wens tot afstand te respecteren. Als een cursist of een instructeur op 1,5 meter afstand van elkaar wenst te werken, dan is het goed om dat ook te doen.

Hieronder vind je het overzicht van alle richtlijnen. Het worden er gelukkig steeds minder!'

Richtlijnen teamcoaching 25 september 2021 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus

Voor sessies in Nederland en België geldt:

  • Sessies bij cursisten thuis zijn mogelijk indien instructeur en cursist zich aan onderstaande richtlijnen houden.
  • Onder sessies wordt verstaan: trainingssessies, testsessies (basis-, team- of herhalingstest) en voortgangsbegeleiding.

Sessies

  • Een sessie thuis is verantwoord als aan alle onderstaande richtlijnen wordt voldaan:
   1. Cursist en instructeur bepalen samen in welke mate afstand gehouden wordt van elkaar. Als cursist of instructeur, om welke reden dan ook, 1,5 meter afstand wenst te houden, respecteert de ander dat. Dat geldt ook voor huisgenoten van cursisten.
   2. Bij trainingen binnen moet de ruimte goed worden geventileerd.
   3. Cursist en huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, lichte verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
   4. Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, lichte verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
   5. De hygiëneregels worden in acht genomen.

Testsessies

 • Basis- en teamtesten worden thuis afgenomen in aanwezigheid van instructeur en examinator. Herhalingstesten worden, zoals gebruikelijk, alleen door de instructeur afgenomen.
 • Voor de cursist, instructeur èn examinator gelden dezelfde vijf richtlijnen als bij de andere sessies.