Sitemap

'Het is verheugend dat het kabinet de coronamaatregelen met ingang van aanstaande zaterdag wederom kan versoepelen. Het maakt dat ook wij de coronarichtlijnen kunnen afschalen voor het programma teamcoaching. Heel fijn. Al blijven we uiteraard alert.' Dit schrijven Joop Mekke en Erika Bulters op 22 juni in een nieuwsbrief aan alle cursisten van BMA.

Drie basisregels

Zij vervolgen: 'Vanaf zaterdag 26 juni zijn er nog drie basisregels. We houden 1,5 meter afstand, bij ziekteverschijnselen gaat de sessie thuis niet door en we houden ons aan de hygiëneregels. Je vindt dit uitgewerkt in het onderstaande overzicht van de richtlijnen. Voor onze cursisten in België blijven we per cursist bekijken wat er mogelijk is. De instructeur neemt daarvoor contact op met haar cursisten.'

Richtlijnen teamcoaching 26 juni 2021 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus

Voor de Nederlandse situatie geldt:

 • Sessies bij cursisten thuis zijn mogelijk indien instructeur en cursist zich aan onderstaande richtlijnen houden.
 • Onder sessies wordt verstaan: trainingssessies, testsessies (basis-, team- of herhalingstest) en voortgangsbegeleiding.

Sessies

 • Een sessie thuis is verantwoord als aan alle onderstaande zes richtlijnen wordt voldaan:
  1. Cursist, huisgenoten en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  2. Als er binnen wordt getraind en 1,5 meter afstand is niet mogelijk dan dragen cursist, instructeur en huisgenoten een mondkapje.
  3. Bij trainingen binnen moet de ruimte goed worden geventileerd.
  4. Cursist en huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, lichte verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  5. Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, lichte verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  6. De hygiëneregels worden in acht genomen.

Testsessies

 • Hoofdregel: basis- en teamtesten worden thuis afgenomen in aanwezigheid van instructeur en examinator. Herhalingstesten worden, zoals gebruikelijk, alleen door de instructeur afgenomen.
 • Uitzondering: voor cursisten die zich comfortabeler voelen bij testen waarbij de instructeur of examinator via beeldbellen de test volgt, blijft deze optie mogelijk. Daarbij geldt dan het volgende:
  1. Basistesten worden bij het team afgenomen door de instructeur. De examinator volgt de test met behulp van beeldbellen. Als dat laatste niet mogelijk is maakt de instructeur filmpjes van de test en legt deze ter beoordeling voor aan de examinator.
  2. Teamtesten worden bij het team door de examinator afgenomen. De instructeur volgt de test dan via beeldbellen.
  3. Voor de cursist, instructeur èn examinator gelden dezelfde zes richtlijnen als bij de andere sessies.

Als aan de richtlijnen 1 tot en met 6 niet kan worden voldaan zal de sessie thuis niet plaatsvinden. Instructeur en cursist overleggen dan hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden.