Nieuws & acties - Nieuws

Tijdens de persconferentie van dinsdag 20 april maakte het kabinet versoepelingen van de coronamaatregelen bekend. Reden voor Joop Mekke en Erika Bulters om de mogelijkheden voor de testsessies wat te verruimen. Al eerder lieten zij weten dat trainingssessies thuis weer mogelijk waren onder strikte voorwaarden.

In de nieuwsbrief aan cursisten en instructeurs schrijven zij: 'Voor het werken met assistentiehonden is de belangrijkste verandering dat vanaf 28 april iedereen weer thuis maximaal twee mensen mag ontvangen. Dat maakt het makkelijker om trainings- en testsessies met elkaar te kunnen uitvoeren. Aan de andere kant, het besmettingsgevaar is nog niet geweken. Integendeel. Daarom kunnen we ons goed voorstellen dat cursisten en instructeurs terughoudend blijven, ook al zijn twee bezoekers vanaf woensdag toegestaan.'

'Om die reden laten we het nog steeds aan cursisten en instructeurs zelf over om te bepalen of thuistrainingen onder voorwaarden verantwoord zijn. En of bij de testsessies zowel de examinator alsook de instructeur aanwezig is. Wij weten dat die afstemming tussen cursist en instructeur over het algemeen goed verloopt. Heel fijn!'

Cursisten in België

'Voor onze cursisten in België blijven we per cursist bekijken wat er mogelijk is. De instructeur neemt daarvoor contact op met haar cursisten.'

 

Richtlijnen teamcoaching 28 april 2021 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus


Voor de Nederlandse situatie geldt:

 • Sessies bij cursisten thuis zijn mogelijk indien instructeur en cursist dat verantwoord vinden en aan onderstaande richtlijnen wordt voldaan.
 • Onder sessies wordt verstaan: trainingssessies, testsessies (basis-, team- of herhalingstest) en voortgangsbegeleiding.

Sessies

 • Een sessie thuis is verantwoord als aan alle onderstaande negen richtlijnen wordt voldaan:
  1. Tijdens de sessie is naast de cursist, diens huisgenoten, de instructeur en/of examinator géén andere persoon aanwezig.
  2. Cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis maximaal één ander persoon.
  3. Voor ons aller veiligheid is het gebruik van mondkapjes de regel. Indien fysiek mogelijk dragen cursist en instructeur binnen een mondkapje tijdens de sessies. Dat geldt ook voor huisgenoten die bij de sessie aanwezig zijn. Cursist en instructeur bepalen samen in overleg of zij ook buiten tijdens de training mondkapjes dragen.
  4. Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
  5. Cursist, huisgenoten en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  6. Cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, lichte verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  7. Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen - zoals bijvoorbeeld koorts, lichte verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel - die mogelijk op corona wijzen.
  8. Instructeur, cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die besmet is.
  9. De hygiëneregels worden in acht genomen.

Testsessies

 • Hoofdregel: testen (basis-, team- of herhalingstest) kunnen thuis worden afgenomen in aanwezigheid van instructeur en/of examinator.
 • Uitzondering: voor cursisten die zich comfortabeler voelen bij testen waarbij de instructeur of examinator via beeldbellen de test volgt, blijft deze optie mogelijk. Daarbij geldt dan het volgende:
  1. Basistesten worden bij het team afgenomen door de instructeur. De examinator volgt de test met behulp van beeldbellen. Als dat laatste niet mogelijk is maakt de instructeur filmpjes van de test en legt deze ter beoordeling voor aan de examinator.
  2. Teamtesten worden bij het team door de examinator afgenomen. De instructeur volgt de test dan via beeldbellen.
  3. Herhalingstesten worden, zoals gebruikelijk, alleen door de instructeur afgenomen.
  4. Voor de cursist, instructeur èn examinator gelden dezelfde negen richtlijnen als bij de andere sessies.