Nieuws & acties - Nieuws

Op 3 maart zijn trainingssessies zijn weer mogelijk als het verantwoord is. Dit schrijven Joop Mekke en Erika Bulters vandaag in een nieuwsbrief aan cursisten en instructeurs van het programma teamcoaching. Eerder waren als gevolg van coronamaatregelen sessies alleen mogelijk als deze noodzakelijk waren.

In de nieuwsbrief zeggen zij: 'Het kabinet heeft besloten dat enkele coronamaatregelen op korte termijn worden versoepeld. Verheugend nieuws maar ook niet zonder risico. Immers, het aantal besmettingen is nog niet op het gewenste niveau en het aantal neemt eerder toe dan af.
Eén van de maatregelen is dat mensen werkzaam in de zogenoemde contactberoepen onder strikte voorwaarden weer aan de slag kunnen. Dit betekent voor onze cursisten, assistentiehonden en instructeurs dat thuistrainingen onder strikte voorwaarden in de regel weer kunnen. Aan alle voorwaarden moet zijn voldaan wil de thuistraining verantwoord zijn.'

Cursisten in België

Voor cursisten laten Joop en Erika weten dat 'per cursist bekeken wordt wat er mogelijk is. De instructeur neemt daarvoor persoonlijk contact op.' 
Voor de sessies van de testen verandert er niets. Noodzakelijke testen blijven onder voorwaarden zoals hieronder beschreven als uitzondering mogelijk.

 

Richtlijnen teamcoaching 3 maart 2021 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus

Voor de Nederlandse situatie geldt:

 • Trainingssessies bij cursisten thuis zijn mogelijk indien instructeur en cursist dat verantwoord vinden.
 • Een trainingssessie thuis is verantwoord als aan alle onderstaande negen richtlijnen wordt voldaan:
  1. Bij de training thuis kunnen naast de cursist, diens huisgenoten en de instructeur géén andere mensen aanwezig zijn.
  2. Cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis géén bezoek van familie en vrienden.
  3. Voor ons aller veiligheid is het gebruik van mondkapjes de regel. Indien fysiek mogelijk dragen cursist en instructeur binnen een mondkapje tijdens de sessies. Dat geldt ook voor huisgenoten die bij de sessie aanwezig zijn. Cursist en instructeur bepalen samen in overleg of zij ook buiten tijdens de training mondkapjes dragen.
  4. Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
  5. Cursist, huisgenoten en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  6. Cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen, zoals koorts, lichte verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel, die mogelijk op corona wijzen.
  7. Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen, zoals koorts, lichte verkoudheid, reuk- en smaakverlies of gevoelige keel, die mogelijk op corona wijzen.
  8. Instructeur, cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die besmet is.
  9. De hygiëneregels worden in acht genomen.
 • Testen (basis-, team- of herhalingstest) worden niet afgenomen. Tenzij cursist èn instructeur van mening zijn dat vanwege bijzondere omstandigheden van de cursist, de test doorgang moet vinden. Daarbij geldt dan het volgende.
  1. Noodzakelijke basistesten worden bij het team afgenomen door de instructeur. De examinator volgt de test met behulp van beeldbellen. Als dat laatste niet mogelijk is maakt de instructeur filmpjes van de test en legt deze ter beoordeling voor aan de examinator.
  2. Noodzakelijke teamtesten worden bij het team door de examinator afgenomen. De instructeur volgt de test via beeldbellen.
  3. Noodzakelijke herhalingstesten worden, zoals gebruikelijk, alleen door de instructeur afgenomen.
  4. Voor de cursist, instructeur èn examinator gelden dezelfde richtlijnen als bij de trainingssessies.

Als aan de richtlijnen niet kan worden voldaan zal de sessie thuis niet plaatsvinden. Instructeur en cursist overleggen dan hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden.