Nieuwsbrief aanmelding

De aanscherping van de coronaregels door de overheid leidt tot aanpassing van de richtlijnen van BMA voor het afnemen van testen. Dit laten Erika Bulters en Joop Mekke vandaag weten in een nieuwsbrief aan cursisten en instructeurs van BMA.

Zij schrijven: 'De zorgen van het kabinet om de Britse variant van het coronavirus zijn groot. Dat bleek gisteren duidelijk in de persconferentie van onze bewindslieden. Het kabinet wil een avondklok en het verscherpte direct al een aantal maatregelen. Dat heeft consequenties voor onze coronarichtlijnen voor het programma teamcoaching. De avondklok is weliswaar nog niet definitief maar is wel een stevig signaal. Ongewone maatregelen zijn nodig om het virus en zijn mutanten in te dammen. In de voorstellen die er nu liggen is het gelukkig wel mogelijk om tijdens de avondklok de assistentiehond aangelijnd uit te laten.'

Testsessies

Joop Mekke en Erika Bulters geven aan dat de richtlijnen voor de trainingssessies niet veranderen ten opzichte van de richtlijnen die zij 15 december j.l. vaststelden. Echter,  'anders wordt het nu wel voor de testen in Nederland. Testen, de basis-, de team- en de herhalingstesten, worden niet thuis afgenomen. Tenzij cursist èn instructeur van mening zijn dat vanwege bijzondere omstandigheden van de cursist de test doorgang moet vinden. In dat geval geldt een aantal aanvullende richtlijnen. Deze staan hieronder in het overzicht vermeld. Sessies door onze instructeurs in België zijn helaas in het geheel niet mogelijk.'

Richtlijnen teamcoaching 21 januari 2021 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus


Voor de situatie in België geldt:

 • De komende tijd kunnen instructeurs geen sessies thuis verzorgen bij cursisten in België.

Voor de Nederlandse situatie geldt:

 • Trainingssessies bij cursisten thuis zijn mogelijk indien instructeur en cursist de sessie noodzakelijk vinden.
 • Indien de sessie noodzakelijk is gelden de volgende richtlijnen:
  • Bij de training thuis kunnen naast de cursist, diens huisgenoten en de instructeur géén andere mensen aanwezig zijn.
  • Cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis géén bezoek van familie en vrienden.
  • Voor ons aller veiligheid is het gebruik van mondkapjes de regel. Indien fysiek mogelijk dragen cursist en instructeur binnen een mondkapje tijdens de sessies. Dat geldt ook voor huisgenoten die bij de sessie aanwezig zijn. Cursist en instructeur bepalen samen in overleg of zij ook buiten tijdens de training mondkapjes dragen.
  • Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
  • Cursist, huisgenoten en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
  • Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
  • Instructeur, cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die besmet is.
  • De hygiëneregels worden in acht genomen.
 • Sessies thuis voor testen (basis-, team- of herhalingstest) worden niet afgenomen, tenzij cursist èn instructeur van mening zijn dat vanwege bijzondere omstandigheden van de cursist de test doorgang moet vinden. Daarbij geldt dan het volgende..
  • Noodzakelijke basistesten worden bij het team ter plekke afgenomen door de instructeur. De examinator volgt de test met behulp van beeldbellen. Als dat laatste niet mogelijk is maakt de instructeur filmpjes van de test en legt deze ter beoordeling voor aan de examinator.
  • Noodzakelijke teamtesten worden bij het team ter plekke door de examinator afgenomen. De instructeur volgt de test via beeldbellen.
  • Noodzakelijke herhalingstesten worden, zoals gebruikelijk, alleen door de instructeur afgenomen.
  • Voor de cursist, instructeur èn examinator gelden dezelfde richtlijnen als bij de noodzakelijke trainingssessies.

De instructeur maakt naast het mondkapje gebruik van de volgende materialen die zij/hij zelf meeneemt:

 • desinfecterende gel voor het reinigen van de handen
 • alcoholdoekjes voor bijvoorbeeld toiletbezoek
 • contactloze deuropener.

Als aan de richtlijnen niet kan worden voldaan zal de sessie thuis niet plaatsvinden. Instructeur en cursist overleggen dan hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden.