Nieuws & acties - Nieuws

Met ingang van 2021 heeft BMA contracten met alle grote zorgverzekeraars voor het opleiden c.q. leveren van assistentiehonden. Menzis heeft als laatste grote verzekeraar nu ook BMA gecontracteerd.

Ook een aantal voor BMA nieuwe kleinere verzekeraars boden contracten aan. Dit maakt dat BMA door vrijwel alle zorgverzekeraars is gecontracteerd.