Nieuwsbrief aanmelding

De huidige lockdown maatregelen 'hebben natuurlijk invloed op het programma teamcoaching. Maar gelukkig vallen de wijzigingen relatief mee. Het werk van instructeurs valt onder de contactberoepen waarvoor het kabinet een uitzondering maakt.'

Dit schrijven Joop Mekke en Erika Bulters vandaag in een nieuwsbrief aan instructeurs en cursisten van BMA. Zij bieden een overzicht van alle maatregelen die nodig zijn om de training van assistentiehonden ten tijde van de lockdown mogelijk te houden. Zie hieronder.

Instructeurs en cursisten steken zij een hart onder de riem. 'Wij zijn onder de indruk van hoe onze cursisten en instructeurs in de gehele coronaperiode er alles aan doen om binnen de grenzen van het mogelijke door te gaan met trainingen, begeleiding en testen. We zijn bijzonder trots op onze cursisten, instructeurs èn de honden. Wij zien bijzonder uit naar de periode waarin het virus overwonnen is en wij allemaal ons vrij kunnen bewegen. Dat wensen wij elkaar voor het komende jaar van harte toe.'

 

Richtlijnen teamcoaching 15 december 2020 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus

Voor de situatie in België geldt:

 • De komende tijd kunnen instructeurs geen sessies thuis verzorgen bij cursisten in België.

Voor de Nederlandse situatie geldt:

 • Trainingssessies bij cursisten thuis zijn mogelijk indien instructeur en cursist de sessie noodzakelijk vinden.
 • Indien de sessie noodzakelijk is gelden de volgende richtlijnen:
  • Bij de training thuis kunnen naast de cursist, diens huisgenoten en de instructeur géén andere mensen aanwezig zijn.
  • Cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis géén bezoek van familie en vrienden.
  • Voor ons aller veiligheid is het gebruik van mondkapjes de regel. Indien fysiek mogelijk dragen cursist en instructeur binnen een mondkapje tijdens de sessies. Dat geldt ook voor huisgenoten die bij de sessie aanwezig zijn. Cursist en instructeur bepalen samen in overleg of zij ook buiten tijdens de training mondkapjes dragen.
  • Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
  • Cursist, huisgenoten en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
  • Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
  • Instructeur, cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die besmet is.
  • De hygiëneregels worden in acht genomen.
 • Sessies thuis voor testen (basis-, team- of herhalingstest) zijn in overleg met de instructeur mogelijk. Voor de cursist, instructeur èn examinator gelden dezelfde richtlijnen als bij de noodzakelijke trainingssessies.

De instructeur maakt naast het mondkapje gebruik van de volgende materialen die zij/hij zelf meeneemt:

 • desinfecterende gel voor het reinigen van de handen
 • alcoholdoekjes voor bijvoorbeeld toiletbezoek
 • contactloze deuropener.

Als aan de richtlijnen niet kan worden voldaan zal de sessie thuis niet plaatsvinden. Instructeur en cursist overleggen dan hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden.