Nieuwsbrief aanmelding

Basistesten en teamtesten zijn onder voorwaarden weer mogelijk voor de teams van Bultersmekke Assistancedogs. Dit dankzij de beëindiging door het kabinet van de tijdelijke verzwaring van de coronamaatregelen.

In de nieuwsbrief aan cursisten en instructeurs schrijven Erika Bulters en Joop Mekke: 'Wij zijn verheugd dat het nu mogelijk wordt weer testen uit te voeren. Het gaat om alle testen: zowel de basistest, de teamtest als de herhalingstest. Helaas geldt dit niet voor Belgische cursisten. De beperkingen in het reizen tussen onze landen maken dit nog niet mogelijk.
Wij blijven eraan vasthouden dat trainingssessies thuis alléén plaatsvinden als het noodzakelijk is naar het oordeel van de cursist èn de instructeur. En dat er bij de sessie geen andere personen aanwezig zijn dan de cursist, diens huisgenoten en de instructeur. Dit omdat we willen voorkomen dat onze instructeurs, die ook andere cursisten bezoeken, met meer mensen in contact komen dan strikt nodig is. Zowel voor de gezondheid van de instructeur als van cursist en huisgenoten.'

Richtlijnen teamcoaching 19 november 2020 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus

Voor de situatie in België geldt:

 • De komende tijd kunnen instructeurs geen sessies thuis verzorgen bij cursisten in België.

Voor de Nederlandse situatie geldt:

 • Trainingssessies bij cursisten thuis zijn mogelijk indien instructeur en cursist de sessie noodzakelijk vinden.
 • Indien de sessie noodzakelijk is gelden de volgende richtlijnen:
  • Bij de training thuis kunnen naast de cursist, diens huisgenoten en de instructeur géén andere mensen aanwezig zijn.
  • Cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis géén bezoek van familie en vrienden.
  • Voor ons aller veiligheid is het gebruik van mondkapjes de regel. Indien fysiek mogelijk dragen cursist en instructeur binnen een mondkapje tijdens de sessies. Dat geldt ook voor huisgenoten die bij de sessie aanwezig zijn. Cursist en instructeur bepalen samen in overleg of zij ook buiten tijdens de training mondkapjes dragen.
  • Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
  • Cursist, huisgenoten en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar..
  • Cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
  • Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
  • Instructeur, cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die besmet is.
  • De hygiëneregels worden in acht genomen.
 • Sessies thuis voor testen (basis-, team- of herhalingstest) zijn mogelijk. Voor de cursist, instructeur èn examinator gelden dezelfde richtlijnen als bij de noodzakelijke trainingssessies.

De instructeur maakt naast het mondkapje gebruik van de volgende materialen die zij/hij zelf meeneemt:

 • desinfecterende gel voor het reinigen van de handen
 • alcoholdoekjes voor bijvoorbeeld toiletbezoek
 • contactloze deuropener.

Als aan de richtlijnen niet kan worden voldaan zal de sessie thuis niet plaatsvinden. Instructeur en cursist overleggen dan hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden.