Nieuws & acties - Nieuws

BMA heeft de coronarichtlijnen voor het volgen van het programma teamcoaching tijdelijk verzwaard. Reden zijn de extra maatregelen die het kabinet op 4 november laat ingaan om om de verspreiding van het coronavirus verder terug te brengen. Instructeurs en cursisten zijn vandaag daarvan op de hoogte gebracht.

In een nieuwsbrief schrijft BMA: 'Deze verscherpte maatregelen maken aanpassingen noodzakelijk van de richtlijnen die we moeten hanteren voor het programma teamcoaching. Ten opzichte van onze richtlijnen van 14 oktober gelden de volgende aanpassingen:

 1. Sessies bij cursisten thuis blijven mogelijk indien instructeur en cursist de sessie noodzakelijk vinden.
 2. Bij de training thuis kunnen naast de cursist, diens huisgenoten en de instructeur géén andere mensen aanwezig zijn.
 3. Testen worden de komende twee weken niet afgenomen. Reden daarvoor is dat een groep buiten niet groter kan zijn dan twee personen.
 4. Sessies in België zijn de komende twee weken helaas niet mogelijk.'

Erika Bulters en Joop Mekke zeggen in de nieuwsbrief: 'Het is vervelend dat de richtlijnen telkens aangepast moeten worden. Maar op deze manier hopen we met zijn allen eraan bij te dragen dat de verspreiding van het virus belangrijk wordt teruggedrongen. Dat zal ook maken dat de maatregelen sneller kunnen worden versoepeld. En des te eerder kunnen we dan met elkaar weer op een vertrouwde manier het programma teamcoaching uitvoeren. Daar zien we allemaal naar uit.'

Richtlijnen teamcoaching 5 november 2020 ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus

Voor de situatie in België geldt:

 • De komende twee weken kunnen instructeurs geen trainings- en testsessies thuis verzorgen bij cursisten in België.

Voor de Nederlandse situatie geldt:

 • De komende twee weken kunnen geen testen worden afgenomen.
 • Trainingssessies bij cursisten thuis blijven mogelijk indien instructeur en cursist de sessie noodzakelijk vinden.
 • Indien de sessie noodzakelijk is gelden de volgende richtlijnen:
  • Bij de training thuis kunnen naast de cursist, diens huisgenoten en de instructeur géén andere mensen aanwezig zijn.
  • Cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis géén bezoek van familie en vrienden.
  • Voor ons aller veiligheid is het gebruik van mondkapjes de regel. Indien fysiek mogelijk dragen cursist en instructeur binnen een mondkapje tijdens de sessies. Dat geldt ook voor huisgenoten die bij de sessie aanwezig zijn. Cursist en instructeur bepalen samen in overleg of zij ook buiten tijdens de training mondkapjes dragen.
  • Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
  • Cursist, huisgenoten en instructeur houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
  • Ook de instructeur heeft geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
  • Instructeur, cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die besmet is.
  • De hygiëneregels worden in acht genomen.

Als aan de richtlijnen niet kan worden voldaan, zal de sessie thuis niet plaatsvinden. Instructeur en cursist overleggen dan hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidscommunicatie. Soms kan een training buiten oplossing bieden.