Nieuws & acties - Nieuws

Vandaag, 14 oktober, gaan de nieuwe maatregelen van het kabinet in om de verspreiding van het coronavirus de kop in te drukken. Al eerder, op 30 september, scherpte BMA de richtlijnen aan voor het volgen van het programma teamcoaching. 

Op twee punten is een extra aanscherping nodig, te weten:

 • bij een sessie kunnen naast de cursist en diens huisgenoten nog slechts drie mensen aanwezig zijn, waaronder de instructeur;
 • een cursist mag maar één bezoek van familie en vrienden per dag ontvangen. Daar valt ook het bezoek van de instructeur onder. Dat betekent dat de instructeur niet kan komen als er die dag al een bezoek bij de cursist thuis is geweest van familie en vrienden.

BMA maakte de aanscherping van de regels op 14 oktober bekend via een nieuwsbrief aan cursisten en instructeurs. Hieronder volgen onderdelen uit de nieuwsbrief.

'Voor de situatie in België geldt:

 • Instructeurs en cursisten in België bekijken samen of in hun specifieke situatie volgens de Belgische en Nederlandse regels bezoeken aan huis mogelijk zijn.

Voor de Nederlandse situatie geldt:

 • Bij de training thuis kunnen naast de cursist en diens huisgenoten er maximaal drie andere mensen aanwezig zijn, waaronder de instructeur. En bij testen moet ook de examinator tot die drie gerekend worden.
 • Een cursist ontvangt op de dag van de sessie thuis géén bezoek van familie en vrienden.
 • Voor ons aller veiligheid wordt het gebruik van mondkapjes de regel. Indien fysiek mogelijk dragen cursist en instructeur binnen een mondkapje tijdens de sessies. Dat geldt ook voor anderen die bij de sessie aanwezig zijn, alsook voor de examinator. Cursist en instructeur bepalen samen in overleg of zij ook buiten tijdens de training mondkapjes dragen.
 • Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.
 • Zowel de cursist als de instructeur moet zich comfortabel voelen bij een sessie thuis.
 • We houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • De cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
 • Ook de instructeur en eventueel de examinator hebben geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
 • De instructeur, de examinator, de cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die besmet is.
 • De hygiëneregels worden in acht genomen.

De instructeur maakt naast het mondkapje gebruik van de volgende materialen die zij/hij zelf meeneemt:

 • desinfecterende gel voor het reinigen van de handen
 • alcoholdoekjes voor bijvoorbeeld toiletbezoek
 • contactloze deuropener.

Als aan de richtlijnen niet kan worden voldaan zal de sessie thuis niet plaatsvinden. Instructeur en cursist overleggen dan hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden.'