Nieuws & acties - Nieuws

Met ingang van 1 oktober gelden striktere richtlijnen voor sessies teamcoaching. Het betreffen vooral regels voor het aantal mensen dat bij een sessie aanwezig kan zijn, het dragen van mondkapjes en extra regels voor teamcoaching thuis.

BMA maakte de regels op 30 september bekend via een nieuwsbrief aan cursisten en instructeurs. Hieronder volgen onderdelen uit de nieuwsbrief.

"Gisteren zijn nieuwe richtlijnen van het kabinet in werking getreden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Gelukkig blijft het mogelijk dat instructeurs thuis bij cursisten komen om trainingen te begeleiden. We moeten nu echter de richtlijnen wel aanscherpen. Dit ook omdat we weten dat, ondanks alle goede intenties, niet altijd de 1,5 meter kan worden gehanteerd.

De belangrijkste aanscherpingen met ingang van 1 oktober zijn als volgt:

 • Bij de training thuis kunnen naast de cursist en diens huisgenoten er maximaal vier andere mensen aanwezig zijn, waaronder de instructeur. En bij testen moet ook de examinator tot die vier gerekend worden.
 • Voor ons aller veiligheid wordt het gebruik van mondkapjes de regel. Indien fysiek mogelijk dragen cursist en instructeur binnen een mondkapje tijdens de sessies. Dat geldt ook voor anderen die bij de sessie aanwezig zijn, alsook voor de examinator. Cursist en instructeur bepalen samen in overleg of zij ook buiten tijdens de training mondkapjes dragen.
 • Als er binnen wordt getraind moet de ruimte goed worden geventileerd.

Materialen

De instructeur zal naast het mondkapje in de loop van volgende week gebruik maken van de volgende materialen die zij/hij zelf meeneemt:

 • desinfecterende gel voor het reinigen van de handen
 • alcoholdoekjes voor bijvoorbeeld toiletbezoek
 • contactloze deuropener.

Daarnaast blijven de eerdere richtlijnen voor de sessies gelden, te weten:

 • Zowel de cursist als de instructeur moet zich comfortabel voelen bij een sessie thuis.
 • We houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • De cursist en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
 • Ook de instructeur en eventueel de examinator hebben geen ziekteverschijnselen, waaronder koorts, die mogelijk op corona wijzen.
 • De instructeur, de examinator, de cursist en diens huisgenoten hebben geen contact gehad met iemand die besmet is.
 • De hygiĆ«neregels worden in acht genomen.

Als aan de richtlijnen niet kan worden voldaan zal de sessie thuis niet plaatsvinden. Instructeur en cursist overleggen dan hoe de training kan worden voortgezet met behulp van mailen, appen, bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Soms kan een training buiten een oplossing bieden."