Nieuws & acties - Nieuws

Woensdagavond 6 mei zijn de corona maatregelen door de regering dermate versoepeld, dat de richtlijnen voor de uitvoering van de teamcoachingsprogramma’s gelukkig aangepast kunnen worden. Daar zijn we heel blij mee.

Hieronder volgt het bericht dat op 7 mei is verzonden naar cursisten en instructeurs.

Trainingssessies kunnen per 11 mei a.s. weer bij de cursist thuis en/of buiten plaatsvinden als:

  • zowel instructeur als cursist dat wenst en
  • het mogelijk is telkens minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden en
  • geen van beiden ziekteverschijnselen heeft en
  • noch huisgenoten van de cursist, noch huisgenoten van de instructeur koorts hebben en
  • de instructeur, de cursist en diens huisgenoten geen contact hebben gehad met iemand die besmet is en
  • de hygiëneregels in acht worden genomen.

Aan al deze voorwaarden moet dus zijn voldaan.

Testen, zowel de basis-, de team- als de jaarlijkse herhalingstest, alsook de intakes kunnen ook weer bij de cursist plaatsvinden als aan de voorwaarden is voldaan.

Alternatieven
Het kan zijn dat een cursist nog liever niet de trainingen thuis laat plaatsvinden. Dan blijft het uiteraard voorlopig mogelijk om de trainingssessies met digitale en/of schriftelijke communicatie voort te zetten.
Mocht de instructeur vanwege gezondheidsredenen voorlopig nog geen thuisbezoeken kunnen afleggen, dan zijn er twee opties:
1. De cursist gaat akkoord met voortzetting van de trainingssessies met behulp van digitale en/of schriftelijke communicatie.
2. De cursist heeft liever toch een instructeur aan huis. We overleggen dan welke instructeur eventueel voorlopig de trainingssessies aan huis kan overnemen.

Verheugd
We zijn heel blij dat we weer bij cursisten thuis de trainingen, testen en intakes kunnen gaan doen. Uiteraard voelen we ons allemaal verantwoordelijk om het coronavirus niet verder te verspreiden. Daarom houden we samen de voorwaarden goed in de gaten.
Wij kijken er bijzonder naar uit om elkaar en natuurlijk de honden weer te ontmoeten.

Blijf gezond! Met hartelijke groeten,
Erika Bulters en Joop Mekke