Nieuws & acties - Nieuws

Als gevolg van de aangescherpte maatregelen van de regering om met elkaar zorg te dragen verdere besmetting van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen / tegen te gaan, heeft BMA verdere richtlijnen opgesteld voor de voortgang van de teamcoachingsprogramma’s.

Hieronder volgt het bericht dat op 24 maart is verzonden naar cursisten en instructeurs.

Als gevolg van de aangescherpte maatregelen van de regering om met elkaar zorg te dragen verdere besmetting van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen / tegen te gaan, hebben we onderstaand een bericht opgesteld voor de voortgang van de teamcoachingsprogramma’s.
We stellen het volgende voor:

1. Trainingssessies worden in beginsel alleen nog door instructeurs begeleid met behulp van digitale beeld- en geluidcommunicatie. We zien dat als volgt voor ons:

 • Cursist en instructeur maken met elkaar wekelijkse of tweewekelijkse afspraken om te bellen, face-timen, skypen of via een andere vorm van digitale beeld- en geluidcommunicatie. Tijdens die momenten spreken cursist en instructeur de vorderingen van het team door en worden afspraken gemaakt voor het vervolg van de trainingen.
 • Cursist maakt filmpjes over de vorderingen en stuurt deze naar de instructeur. Daar waar nodig maakt de instructeur een voorbeeldfilmpje met de eigen hond.
 • Instructeur geeft commentaar en aanwijzingen en legt dat ook vast in de gebruikelijke verslagen.
 • Voor het wekelijkse contact brengt de instructeur per maand één trainingssessie in rekening. Als instructeur en cursist meer dan 4 uur per maand contact hebben en/of als de instructeur meer dan 4 uur per maand besteedt aan begeleiding van het team, kan de instructeur na instemming van de cursist vaker dan eens per maand een trainingssessie bij BMA in rekening brengen. Voorwaarde is wel dat van elke 4 uur begeleiding de instructeur een verslag maakt en deelt met de cursist en BMA.
 • Voor cursisten met auditieve beperkingen zal de communicatie vooral via schrift verlopen.

2. Alleen bij hoge uitzondering kan thuis bij de cursist worden getraind als:

 • zowel instructeur als cursist dat wenst en
 • het mogelijk is telkens minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden en.
 • geen van beiden ziekteverschijnselen heeft en.
 • noch huisgenoten van de cursist, noch huisgenoten van de instructeur koorts hebben en
 • de instructeur, de cursist en diens huisgenoten geen contact hebben gehad met iemand die besmet is/is geweest, en
 • de instructeur maximaal één bezoek per dag aflegt (om mogelijke besmettingsoverdracht van het ene adres naar het andere adres te voorkomen) en
 • de hygiëneregels in acht worden genomen.

3. Alleen bij hoge uitzondering kan samen met de instructeur buiten in de openbare ruimte worden getraind als:

 • buiten trainen naar het oordeel van cursist en instructeur noodzakelijk is en
 • aan alle bij punt 2 genoemde voorwaarden is voldaan.

4. Testen, zowel de basis-, de team- als de jaarlijkse herhalingstest, worden tot nader order niet afgenomen.

Vragen en zorgen
Mocht bovenstaande voor jou als cursist vragen of zorgen oproepen, neem contact op met je instructeur. Of anders, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Jouw bericht zal vervolgens doorgespeeld worden naar iemand die je antwoord kan geven. Hetzij via de telefoon, hetzij via de mail. Wat voor jou wenselijk is.

Wij leven in bijzondere, zeg maar gerust bizarre tijden. Wij maken er met elkaar het beste van. We hebben al van veel mooie voorbeelden gehoord waarbij het instructeur en cursist lukt om op creatieve wijze de sessies via digitale communicatie door te laten gaan. Heel fijn. Want daar waar mogelijk willen we de teamcoaching voortgang laten vinden in het belang van alle betrokkenen.

Wij denken allemaal aan elkaar! Juist nu.

Met hartelijke groeten
Erika Bulters en Joop Mekke