Nieuws & acties - Nieuws

Drie nieuwe ambassadeurs zijn sinds januari Stichting Bultersmekke Assistancedogs komen versterken: Manon Vermeulen – de Kort, Hennie en Deborah Wouters. Deborah zorgt voor een primeur. Zij is de eerste Belgische ambassadeur voor BMA.

manon en mila uitsnede low resStichtingsvoorzitter Patrice Hijsterborg is verheugd over de uitbreiding van het aantal ambassadeurs en de verbreding naar België. “Wat mooi dat met de forse groei van het aantal teams ook het aantal ambassadeurs toeneemt. Daar zijn we heel erg blij mee. Zij zijn zo belangrijk in het meer bekendheid geven aan het zelf kunnen opleiden van je assistentiehond. Ik verbaas me telkens over de creativiteit waarmee onze ambassadeurs zich inzetten."

foto 1 deborah wouters"Afgelopen jaar was de Estafette Toegankelijkheid daarvan een prachtig voorbeeld. Maar ik denk ook aan de media-optredens, lezingen, workshops, gastlessen en demonstraties die onze ambassadeurs verzorgen. En last but not least hun inzet voor acties ten behoeve van de bekostiging van de opleiding van assistentiehonden.
Ik ben dan ook trots op ons team ambassadeurs en heet Deborah, Hennie en Manon van harte welkom!” 
Stichting BMA is momenteel zeven ambassadeurs rijk. Klik hier voor meer informatie.

hennie low resMaak kennis met de nieuwe ambassadeurs

Zoals alle ambassadeurs hebben ook Deborah, Manon en Hennie hun assistentiehond met behulp van BMA zelf opgeleid. Hennie en Deborah slaagden met respectievelijk Loulou en Menko onlangs voor het teamcoachingsexamen. Manon en Mila al twee jaar geleden. Klik hierna op de de namen om nader kennis te maken met de nieuwe ambassadeurs: Manon, Deborah, Hennie.