Nieuwsbrief aanmelding

‘Tien jaar Bultersmekke’ verdient straks veel aandacht. Liefst in alle provincies. De ambassadeurs van Bultersmekke Assistancedogs zijn eensgezind, zo bleek tijdens de halfjaarlijkse ambassadeurs-bijeenkomst. Het wordt de hoogste tijd dat het zelf opleiden van je assistentiehond meer publieke aandacht krijgt.

In 2018 is het tien jaar geleden dat Joop Mekke en Erika Bulters met hun teamcoachingsprogramma zijn begonnen. Dit jubileum is volgens de ambassadeurs een mooie aanleiding de resultaten van het succesvolle programma breder over het voetlicht te brengen.

Op 18 april kwamen de ambassadeurs van Bultersmekke in Utrecht bijeen. Ambassadeurs zijn eigenaren van assistentiehonden opgeleid met behulp van Bultersmekke, die zich extra inzetten om het teamcoachingsprogramma meer bekendheid te geven. Zij zijn betrokken bij interviews en mediaproducties, contacten met overheden en organisaties in de branche. Ook verzorgen ambassadeurs presentaties op scholen, organisaties en bedrijven en zijn actief bij de zogenoemde doppenacties en het verspreiden van materialen. Daarnaast zijn zij ervaren sparringpartners voor de leiding van Bultersmekke.

Gezamenlijk

Momenteel telt Bultersmekke vier ambassadeurs, te weten: Jan BoerhoopHelma VerhoevenMieke van der Doef en Ingrid Mous. Ambassadeurs worden benoemd voor een periode van drie jaar met mogelijkheid om tweemaal te worden herbenoemd. De ambassadeurs komen eens in het halfjaar bijeen om werkzaamheden op elkaar af te stemmen en samen met de leiding van Bultersmekke plannen te maken voor het vergroten van de bekendheid van het teamcoachingsprogramma. Erika en Joop waren lovend over het werk van de ambassadeurs. Met alle aandacht die ambassadeurs weten te creëren zijn zij belangrijk voor mensen die zelf hun assistentiehond willen opleiden. En dat is een groep die snel groeit.

ambassadeurs 18april2017Op de foto: Ambassadeurs bijeen in Utrecht; vlnr: Helma Verhoeven en Banios, Ingrid Mous en Yara, Joop Mekke,
Erika Bulters, Jan Boerhoop en Tess, Joep Mourits, Mieke van der Doef en Lucci