Nieuws & acties - Nieuws

Minister Tamara van Ark (VVD) van Medische Zorg wil nog geen acties ondernemen om de toegang voor assistentiehonden beter te regelen. Het tv-programma Zembla constateerde afgelopen zomer dat de wet die de toegang voor assistentiehonden regelt, slecht werkt. Volgens onderzoek ervaart 40% van de mensen met een assistentiehond problemen bij toegang tot publieke ruimten. Aanleiding voor D66-kamerlid Vera Bergkamp om de minister vragen te stellen.

De huidige lockdown maatregelen 'hebben natuurlijk invloed op het programma teamcoaching. Maar gelukkig vallen de wijzigingen relatief mee. Het werk van instructeurs valt onder de contactberoepen waarvoor het kabinet een uitzondering maakt.'

Met ingang van 2021 heeft BMA contracten met alle grote zorgverzekeraars voor het opleiden c.q. leveren van assistentiehonden. Menzis heeft als laatste grote verzekeraar nu ook BMA gecontracteerd.

Hoe doe je dat? Diploma's uitreiken in coronatijd? En ook nog eens met relatief veel geslaagde cursisten? Antwoord: via digitale bijeenkomsten.

Basistesten en teamtesten zijn onder voorwaarden weer mogelijk voor de teams van Bultersmekke Assistancedogs. Dit dankzij de beëindiging door het kabinet van de tijdelijke verzwaring van de coronamaatregelen.

Cursisten van BMA kunnen gebruik maken van zogenoemde presentatiekaartjes. De kaartjes helpen om meer begrip te kweken voor het werken met een assistentiehond.