Nieuws & acties

Afgelopen tijd stonden cursisten van BMA verschillende media te woord. Het leidde tot een mooie verzameling van ervaringen met assistentiehonden. Bijzonder was de aandacht voor de betekenis van een assistentiehond als je (weer) wil deelnemen aan het arbeidsproces.

Sinds het najaar is Karen Anker actief als officemanager van BMA. Zij is de opvolgster van Annemiek Kempeneers. Karen is onder meer verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het aanmeldproces van nieuwe cursisten. Daarnaast ondersteunt zij het managementteam van BMA. Klik hier om nader kennis te maken met Karen.

Het zou goed zijn als in Nederland de status van een assistentiehond kan worden vastgesteld op een manier zoals dat bijvoorbeeld nu in Vlaanderen gebeurt. Dat is de conclusie van een rapport dat bureau Berenschot opstelde in opdracht van het ministerie van VWS. Het ministerie wil ervoor zorgen dat mensen met een assistentiehond niet langer toegang tot publieke ruimte geweigerd wordt. Weigering is niet alleen onwenselijk, het is ook onwettig.

De Informatie- en indicatiedag van zaterdag 26 november is volgeboekt. De data van de informatie- en indicatiedagen in 2023 worden binnenkort bekend gemaakt. Klik hier voor meer informatie.

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport sluit haar ogen voor de effectiviteit van assistentiehonden. Dat blijkt uit haar antwoorden afgelopen september op vragen van het kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks. Westerveld vroeg de minister onder meer om te overwegen assistentiehonden via de zorgverzekeraar te vergoeden voor mensen met een PTSS-indicatie. Dit omdat recent wetenschappelijk onderzoek aantoont dat assistentiehonden effectief zijn. De minister wil daar echter niet op in gaan.

In het eerste half jaar van 2022 zijn precies 50 teams geslaagd voor de teamtest. Dat betekent 50 nieuwe internationaal gecertificeerde assistentiehonden. Een aantal teams kwam het diploma ophalen tijdens de feestelijke diploma-uitreikingen, waarin een ieder live - het kon weer - heel persoonlijk toegesproken werd door de eigen instructeur. Na de zomer volgen de andere teams.