Nieuwsbrief aanmelding

Met ingang van 2021 heeft BMA contracten met alle grote zorgverzekeraars voor het opleiden c.q. leveren van assistentiehonden. Menzis heeft als laatste grote verzekeraar nu ook BMA gecontracteerd.

Hoe doe je dat? Diploma's uitreiken in coronatijd? En ook nog eens met relatief veel geslaagde cursisten? Antwoord: via digitale bijeenkomsten.

Basistesten en teamtesten zijn onder voorwaarden weer mogelijk voor de teams van Bultersmekke Assistancedogs. Dit dankzij de beëindiging door het kabinet van de tijdelijke verzwaring van de coronamaatregelen.

Cursisten van BMA kunnen gebruik maken van zogenoemde presentatiekaartjes. De kaartjes helpen om meer begrip te kweken voor het werken met een assistentiehond.

BMA heeft de coronarichtlijnen voor het volgen van het programma teamcoaching tijdelijk verzwaard. Reden zijn de extra maatregelen die het kabinet op 4 november laat ingaan om om de verspreiding van het coronavirus verder terug te brengen. Instructeurs en cursisten zijn vandaag daarvan op de hoogte gebracht.

Jonne Reinders is sinds oktober 2020 ambassadeur van BMA. Zij versterkt samen met haar assistentiehond Storm het team van ambassadeurs onder meer door haar kennis van en ervaring met een psychiatrische assistentiehond.