Nieuws & acties - Nieuws

Jan Boerhoop is de eerste ere-ambassadeur van Bultersmekke Assistancedogs. Bij zijn afscheid als ambassadeur op 21 december 2018 viel hem deze eer te beurt. Onder meer vanwege zijn grote inzet voor de Nationale Doppenactie en de vele voorlichting op scholen over assistentiehonden.

Zeven nieuwe instructeurs zijn het team van Bultersmekke Assistancedogs komen versterken. Op 21 december ontvingen zij hun diploma Instructeur Teamcoaching. Resultaat van een jaar hard werken en studeren tijdens de opleiding Instructeur Teamcoaching.

De cliënten van Stichting Signaalhond Nederland (SSN) gaan per 1 januari 2019 over naar Bultersmekke Assistancedogs (BMA). Het bestuur van SSN heeft na uitgebreid onderzoek en overleg hiertoe besloten. Dit omdat SSN niet langer een landelijk dekkend netwerk van trainers kan aanbieden aan haar (toekomstige) cliënten. Naar verwachting zal SSN in de loop van 2019 als zelfstandige organisatie ophouden te bestaan.

Traditiegetrouw eind van het jaar diploma-uitreiking. Al eerder zette Bultersmekke Assistancedogs dit jaar 11 geslaagde teams in het zonnetje. Op 13 december alle eer voor wederom 11 nieuwe geslaagde teams. Instructeurs spraken vol trots de teams toe. Allemaal een welverdiende felicitatie!

Voor het eerst op een zaterdag en wel op 9 maart 2019. Dan is er weer een informatie- en intakedag van Bultersmekke Assistancedogs in Utrecht. Tijdens de informatie- en intakedag kunnen mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennismaken met Bultersmekke Assistancedogs. Daarnaast zijn er individuele intakegesprekken met Joop Mekke, Frijke Dijkstra of Erika Bulters. 

Vier studenten van de Hogeschool Utrecht deden dit najaar onderzoek naar het beeld dat Bultersmekke Assistancedogs oproept. Bij mensen die zich oriënteren op een assistentiehond en bij mensen die al cursist zijn van Bultersmekke Assistancedogs. De uitkomsten zijn een beetje om te blozen.