Nieuws & acties - Nieuws

Joëlle da Silva Rosa, zelf cursist bij BMA met haar assistentiehond Bisou en woonachtig in Vlaanderen, zet zich als vrijwilliger al jaren in voor een beter en ruimhartiger beleid op dit gebied. Inmiddels heeft zij het voor elkaar gekregen om dit onderwerp, in samenwerking met het parlementslid Tine van der Vloet, op de politieke agenda te krijgen in Brussel.

De afgelopen maanden is er weer een flink aantal teams geslaagd voor de teamtest. Dat brengt het totaal in 2022 op ruim 80 nieuwe internationaal gecertificeerde assistentiehonden. Daarmee is BMA verantwoordelijk voor de begeleiding van ruim 500 teams, opgeleid of in opleiding.

Onlangs lanceerde de Nationale Politie de website ‘Assistentiehonden Politie’. De site biedt de mogelijkheid voor politiemensen die PTSS hebben opgelopen door hun werkzaamheden, een assistentiehond aan te vragen. Deze voorziening is mede een gevolg van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van assistentiehonden voor politiemensen.

In april 2023 start BMA de vijfde jaargang van de ‘Opleiding Instructeur Teamcoaching’.

Op 8 december was er een bijzonder en emotioneel moment aangebroken. Helma Verhoeven nam afscheid als ambassadeur van BMA. Samen met haar assistentiehond Banios vormde ze in 2009 een van de eerste teams die zijn gestart bij Bultersmekke. Sindsdien heeft Helma zich met hart en ziel ingezet om de toegankelijkheid voor de assistentiehonden in Nederland te verbeteren.

Afgelopen maand is Miranda Diesch gestart als communicatieadviseur van BMA. BMA is inmiddels gegroeid naar een organisatie die meer dan 500 mensen en hun assistentiehonden begeleidt. Dat maakt dat de communicatie met allerlei partijen die op een of andere manier betrokken zijn bij het opleiden van assistentiehonden, een professional behoeft. Zij stelt zich hier voor.