Nieuwsbrief aanmelding


De essentie en kracht van het BMA-programma is dat mensen met een beperking in hun thuissituatie en onder intensieve begeleiding van professionals ZELF de eigen hond opleiden tot officiële assistentiehond. Zo werkt de cursist zelf aan de hulp die nodig is voor meer zelfstandigheid.

Een assistentiehond opleiden volgens ons programma vraagt een stevige investering. In eerste instantie van de cursist zelf maar ook van de omgeving. Tijdens het programma gaat er veel tijd zitten in het trainen van de hond. Het dagelijkse leven wordt een aaneenschakeling van leermomenten en doelen om de cursist en de hond een perfect samenwerkend team te laten worden.

Op elk moment van start

Het teamcoachingsprogramma van BMA kan op verschillende momenten van start gaan. Dit is afhankelijk van het moment van plaatsing van de hond bij de cursist thuis en diens wensen en mogelijkheden.

Indien er gedurende het eerste levensjaar van de hond bij een cursist gestart wordt, zal er vooral gewerkt worden aan een goede basis en voorbereiding op de taken die de hond later gaat uitvoeren. In het eerste levensjaar is een hond nog niet 'toe' om al echte assistentiehonden taken uit te voeren maar kunnen we wel een eerste aanzet geven aan die vaardigheden die belangrijk zijn. In deze periode vinden in de regel 10 thuistrainingen plaats, inclusief de basistest.

Het teamcoachingsprogramma gericht op de taken die de hond als assistentiehond gaat uitvoeren voor de cursist, start rondom de leeftijd dat de hond één jaar oud is en neemt gemiddeld een half jaar in beslag.

In deze periode zijn er in de regel 25 thuistrainingen waarin er steeds nieuwe vaardigheden en handelingen aan de hond worden geleerd. Deze vaardigheden leert de cursist zelf aan de hond en wordt hierin door Bultersmekke Assistancedogs zeer intensief begeleid. De voorbereidingen op en de teamtest zelf zijn eveneens onderdeel van de thuistrainingen in deze periode. 

Steeds meer vaardigheden

De voortgang is afhankelijk van de ontwikkeling van het betreffende team (cursist en hond) en wat er in de situatie van de cursist nodig en passend is. De cursist zal gedurende het traject steeds meer vaardigheden verder gaan uitbouwen en de hond taken gaan beheersen. Op deze wijze zal het team steeds meer op elkaar gaan inspelen.

Dagelijks zal de cursist blijven oefenen om

 • allerlei dingen van de grond op te rapen
 • deze voorwerpen goed aan te geven
 • deuren openen en te sluiten
 • alle knoppen in het huis en de omgeving te bedienen
 • de alarmknop te leren bedienen om hulp in te schakelen
 • de cursist te blokkeren bij het oversteken
 • bij de cursist te blijven liggen na een epileptische aanval
 • de hulphond op verschillende geluiden te leren signaleren
 • en alle andere mogelijkheden die belangrijk zijn.

Tussen de trainingssessies door is er intensief contact met de instructeur. Dit al naar gelang de noodzaak en behoefte hiertoe gedurende de teamcoachingsperiode.

Officiële assistentiehond

De overdracht tot officiële assistentiehond vindt aan het einde van het opleidingsprogramma plaats nadat de teamtest heeft plaatsgevonden. De test wordt afgenomen door een examinator.

Hierna zijn er zolang de hond actief is als assistentiehond, jaarlijks vaste contactmomenten, waarbij gekeken wordt of het team nog voldoende en naar tevredenheid functioneert. Daarnaast kunnen cursisten voor vragen en voor het aanleren van nieuwe handelingen altijd een beroep blijven doen op de instructeurs van Bultersmekke Assistancedogs.

  Keuze hond

Deelname aan het teamcoachingsprogramma kan met een eigen hond of met een hond die we samen gaan zoeken. Tijdens een gesprek bij de cursist thuis bespreken we de wensen en mogelijkheden ten aanzien van de te selecteren hond.

De instructeurs testen de hond (eigen hond of geselecteerde hond) op geschiktheid voor deelname aan het programma van Bultersmekke Assistancedogs. In deze test geven we zowel aandacht aan de fysieke als gedragsmatige aspecten van de hond.

Voordat het teamcoachingsprogramma van start gaat vindt eerst een basistraining plaats. Deze kan in iedere situatie anders zijn gekeken naar de mogelijkheden, de keuze en leeftijd van de hond.
In overleg wordt gekeken wat het beste bij de situatie van de cursist past en hoe we dit basistraject gezamenlijk vorm kunnen geven.

Keuring assistentiehond

Iedere hond die opgeleid wordt tot assistentiehond en bekostigd wordt door de zorgverzekeraar zal op de leeftijd van minimaal 1 jaar de verplichte keuringen (ogen, ellebogen en heupen) ondergaan. 

Bultersmekke Assistanedogs werkt nauw samen met de dierenartsenpraktijk AnimalCare in Harderwijk. Als één van de eerste praktijken in Nederland voldoet Dierenartsenpraktijk AnimalCare aan het internationaal geaccepteerde ISO 9001-norm. AnimalCare streeft naar het continu verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, waarbij de tevredenheid van de klanten centraal staat.

Bekostiging assistentiehond

1. door de zorgverzekeraar

ADL-honden en signaalhonden vallen sinds 1 januari 2006 onder de Zorgverzekeringswet en kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar. Andere assistentiehonden vallen (nog) niet onder deze regeling. Om ons teamcoachingsprogramma te kunnen volgen is er een medische en praktische indicatie nodig.

 • Wanneer beide indicaties positief zijn dienen we de aanvraag in bij de zorgverzekeraar.
 • Een medische indicatie kan een ergotherapeutisch rapport of een verklaring van een behandelend arts of specialist zijn.
 • De therapeut of arts dient de medische meerwaarde aan te geven voor de inzet van een assistentiehond.
 • Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor de praktische indicatie, die afgenomen zal worden door Bultersmekke Assistancedogs. Tijdens deze intake wordt bekeken en besproken of het teamcoachingsprogramma voor beide partijen succesvol zal kunnen zijn.
 • Binnen afzienbare tijd hoor je of de aanmelding door je zorgverzekeraar gehonoreerd wordt. De zorgverzekeraar kijkt vooral of de zorgkosten afnemen door het plaatsen van een assistentiehond en of er geen andere, goedkopere hulpmiddelen zijn die de mobiliteitsproblemen kunnen oplossen.
 • Is het antwoord positief dan worden er verdere afspraken gemaakt met betrekking tot het teamcoachingsprogramma.

2. door de gemeente

Er is een toenemende bereidheid bij gemeenten om met behulp van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet bij te dragen aan de opleiding van een assistentiehond. Stichting Bultersmekke Assistancedogs adviseert u daar graag over.

3. vanuit eigen financiële middelen van de cursist

Het programma teamcoaching kan vanuit eigen middelen worden bekostigd. Daarbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van fiscale mogelijkheden.

Een assistentiehond kan door de belastingdienst worden aangemerkt als een hulpmiddel en daarmee voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking komen. Dit in de vorm van specifieke zorgkosten. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Eén van die voorwaarde is dat de hond door of met behulp van een geaccrediteerde hondenschool moet zijn opgeleid. Klik hier voor de voorwaarden die de belastingdienst stelt. Honden die met behulp van BMA worden opgeleid tot assistentiehond voldoen in beginsel aan deze voorwaarden. Kosten die kunnen worden opgevoerd betreffen die van de opleiding, aanschaf en onderhoud. Onder dit laatste valt te denken aan voedsel, verzekeringen en medische kosten.

Neem voor meer informatie over persoonsgebonden aftrekposten contact op met belastingdienst of ga naar: Inkomstenbelasting – Vragen en antwoorden over persoonsgebonden aftrekposten (belastingdienst.nl)

4. met behulp van Stichting Bultersmekke Assistancedogs

Jaarlijks kan Stichting Bultersmekke Assistancedogs voor enkele cursisten maximaal 20% bijdragen aan de kosten van het programma teamcoaching. Daarvoor kan een aanvraag worden gedaan bij het bestuur van de Stichting. Informatie daarover geeft de bestuurssecretaris van de stichting, te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Dekjes BMA

Alle honden die door BMA opgeleid worden tot assistentiehond, krijgen een dekje en bandana waardoor ze herkenbaar zijn als officiële assistentiehond. Ook voor de honden in opleiding en puppen zijn er assistentiehond dekjes en bandana's verkrijgbaar.

dekje anoki 4
dekje anoki 1