Ons Team

Het Bultersmekke team bestaat uit de volgende personen:

Erika Bulters - Algemeen Directeur / Instructeur
Joop Mekke - Hoofd opleidingen / Instructeur
Astrid van der Helm - Informatie
Annemiek Kempeneers - Officemanager
Joep Mourits - Kwartiermaker en informatie
Marieke de Haart - Instructeur
Miriam Beckers - Instructeur
Sandra Dekker - Instructeur
Ronald van Kampen - Instructeur
Frijke Dijkstra - Instructeur
Linsey Schuijtvlot - Instructeur
Nicol Klerk- Instructeur
Maaike Klerkx - Instructeur
Caroline Schröder - Instructeur
Megin Mastenbroek - Instructeur
Melanie Boom - Instructeur

Klik op de naam voor meer informatie.

 

Erika Bulters - Algemeen Directeur / Instructeur

Bij Bultersmekke heb ik de algemene leiding over het bedrijf en plan, stuur en coördineer ik de operationele activiteiten van onze organisatie.
Daarnaast coach ik mensen in persoonlijke ontwikkeling op het vlak van gezondheid en/of het opleiden van hun eigen assistentiehond.
Graag onderscheid ik mij door mensen inzicht te geven en laten ervaren van het zelf doen, kijkend naar hun mogelijkheden, mensen zelf de regie te laten houden, zelf bewust te maken van hun proces en daarin zelf verantwoordelijk te zijn, of verantwoordelijkheid te nemen.

 

Joop Mekke - Hoofd opleidingen / Instructeur

Binnen Bultersmekke houd ik me bezig met de organisatie van zaken die op opleidingsgebied van belang zijn.
Ik coach net als Erika mensen in de persoonlijke ontwikkeling en het opleiden van de eigen assistentiehond. Waarbij vooral van belang is de ‘hulpvraag’ die een cursist heeft en wat de hond daarbij kan betekenen.
Het zelf mee op leiden door de cursisten van hun eigen assistentiehond is binnen onze organisatie een belangrijk uitgangspunt. Eigen keuzes mogen en kunnen maken, zelf de regie in handen nemen en zelf de verantwoording nemen in de opleiding en zorg voor de hond.
Bouwen aan de wederzijdse band en afhankelijkheid. Zorgen voor de hond, die vanuit dat uitgangspunt ook zal gaan zorgen voor de cursist.

 

Astrid van der Helm - Informatie

Ik werk binnen Bultersmekke nauw samen met Erika en Joop en ben het eerste aanspreekpunt aan de telefoon.
We gaan geen uitdaging uit de weg en hanteren dan ook het motto: "Achter elke moeilijkheid ligt een mogelijkheid". Dit betekent o.a. dat we met cliënten werken die bijvoorbeeld bedlegerig zijn of een lichamelijke of een psychische beperking hebben.
Mocht je nadenken over één van onze programma's, dan kun je contact met mij opnemen.

 

Annemiek Kempeneers - Officemanager

Vanaf oktober 2017 ben ik aan de slag als officemanager bij Bultersmekke Assistancedogs. Dit betekent dat ik onder meer verantwoordelijk ben voor de administratie en beheren van de documentatie, de dagelijkse correspondentie, de webshop en het versturen van informatiepakketten en materialen voor cursisten.

Het concept van Bultersmekke Assistancedogs spreekt mij aan, vooral omdat het om een combinatie gaat van mens en dier. Door opleiding en begeleiding kunnen cursisten samen met hun eigen assistentiehond hun leven weer iets meer op de rit krijgen. Voor zo’n mooie organisatie wil ik graag werken!

Van huis uit ben ik ‘grootgebracht’ met honden en andere (huis)dieren. Zelf hebben wij nu Yūkan (een bruine labrador) als onze huisgenoot, met wie we graag lange wandelingen lopen. 

 

Joep Mourits - Kwartiermaker en informatie

Sinds najaar 2016 ben ik bij Bultersmekke Assistancedogs actief als kwartiermaker. Binnen Bultersmekke leeft sterk de ambitie om het voor veel meer mensen met beperkingen mogelijk te maken over een eigen assistentiehond te beschikken. Deze ambitie wil ik graag helpen verwezenlijken. In de korte tijd dat ik met het werk van Erika en Joop kennis heb gemaakt, blijf ik me telkens verbazen over de grote betekenis die honden voor mensen kunnen hebben. Dat raakt me. Enerzijds omdat ik zie dat mensen echt meer perspectief in hun leven gaan ervaren doordat zij met hun assistentiehond zelfstandiger opereren en meer deelnemen aan eigen omgeving en samenleving. En anderzijds vanwege de enorme trouw die honden tonen. Daar kunnen wij als mensen nog heel wat van leren.

In mijn rol als kwartiermaker assisteer ik als ‘ambtelijk secretaris’ de stichting Bultersmekke. De stichting heeft tot doel om mensen te ondersteunen die niet voor bekostiging van hun assistentiehond in aanmerking komen. Helaas geldt voor veel mensen dat de Zorgverzekeringswet niet vergoedt. Vreemd, als je ziet hoeveel effect assistentiehonden hebben op het maatschappelijk functioneren en welbevinden van mensen.

Het is mijn opdracht om creatief mee te denken en te ondernemen in het vinden van nieuwe arrangementen voor de bekostiging. Concreet betekent dit dat ik mensen ondersteun in hun aanvraag bij instanties, in hun acties gericht op fondsenwerving en ik help de organisatie van Bultersmekke steviger te maken in contacten met partijen die belangrijk zijn voor de opleiding van assistentiehonden.

Zelf kom ik in het geheel niet uit de wereld van de assistentiehonden. Vroeger was ik zelfs nogal bang voor honden. Maar nadat we in het ouderlijk huis onze Panda, een zwarte labrador, konden verwelkomen, is die schroom verdwenen. Ik heb bij tal van verschillende bedrijven en organisaties gewerkt. Bij ministeries, universiteiten, de rooms-katholieke kerk in Nederland, in de landelijke politiek, als consultant en tot voor kort bij de Rabobank. Ik hoop met mijn kennis en ervaring te kunnen bijdragen aan een forse groei van het aantal mensen dat daadwerkelijk en met veel plezier over hun assistentiehond kan beschikken.

 

Marieke de Haart - Instructeur

In 1998 ben ik als gastgezin begonnen bij wat voorheen Eurodog was, later gefuseerd met Soho en Sam tot Hulphond Nederland. In deze periode is mijn passie voor cliënten en assistentiehonden begonnen. In juni 2001 ben ik in dienst gekomen als hondentrainer bij Hulphond Nederland. Mijn functie als hondentrainer heeft zich in de loop der tijd uitgebreid met het geven van pupinstructie en het werkzaam zijn als instructeur cliëntenzorg. Naast de ADL honden heb ik ook signaalhonden getraind. Alle facetten van mijn “ loopbaan” heb ik met veel plezier gedaan.

Na ruim 8 jaar in dienst te zijn geweest bij Hulphond Nederland heb ik besloten te stoppen en ben ik in 2010 voor mezelf begonnen met het bedrijf TOM (trainen op maat). Ik ben nu als freelancer beschikbaar om teamcoaching te geven en/of om honden (bij) te trainen.

 

Miriam Beckers - Instructeur

Gekscherend zeg ik altijd dat ik geboren ben in de hondenmand. Samen leven en werken met honden doe ik al mijn hele leven.
Mijn beste leraar daarin was en is mijn vader die heel actief en op zijn eigen manier vele honden getraind heeft op allerlei gebied. Ik werd in de training altijd nauw betrokken en tijdens de urenlange wandelingen met mijn vader en onze honden heb ik goed leren kijken naar honden. Een betere stage kon ik me niet wensen!

Binnen mijn eigen leven ben ik nog steeds omringd door meerdere honden, een leven zonder honden is voor mij ondenkbaar; mijn voorkeur ligt bij de poolhonden, terriërs en snauzers.
Naast mijn middelbare opleiding en beroepsopleiding tot activiteitenbegeleidster ben ik me blijven bekwamen in de kynologie en heb daarin diverse vakdiploma’s behaald.
Het werken binnen de gezondheidszorg heb ik uiteindelijk ingeruild en ben ik mijn droom gaan volgen….., werken met honden en mensen.
Gestart met het opzetten van mijn eigen door de overheid erkende blindengeleidehondenschool, waarin ik als eerste in NL een hond getraind heb voor een persoon die zowel een visuele handicap heeft en daarnaast aangewezen is op een elektrische rolstoel.
Ondertussen heb ik al meer dan 25 jaar professioneel ervaring in het trainen en begeleiden van oa. blindengeleidehonden en honden voor mensen met een handicap.

 

Sandra Dekker - Instructeur

Mijn naam is Sandra Dekker en ik woon in Bloemendaal. Na mijn studie bedrijfseconomie heb ik diverse management functies gehad: bij KLM, bij startups van VNU/HMG/PCM en Connexxion om tenslotte te eindigen bij American Express.

Ik kon mijn draai echter niet vinden en ik miste maatschappelijke betrokkenheid. Ook droomde ik ervan om mijn passie voor honden om te zetten in werk.

Uiteindelijk heb ik in 2007 het roer volledig omgegooid. Ik ben toen gestart met de opleiding Kynologisch Gedragstherapeut aan de Martin Gaus Academie, die ik met succes heb afgerond. Tijdens mijn opleiding ben ik hulpinstructeur geweest bij de Martin Gaus hondenschool in Spaarnwoude. Tegelijkertijd kwam ik in aanraking met Hulphondenschool de CLiCK waar ik 2 jaar heb gewerkt.

Begin 2011 ben ik mijn eigen bedrijf Puur Honden gestart. Ik begeleid mensen die een probleem met hun hond ervaren en geef privé training. Daarnaast begeleid ik mensen met een lichamelijke beperking om hun hulphond op te leiden, vanuit Puur Honden maar ook als freelancer. Het is ontzettend leuk om dit werk ook voor Bultersmekke te mogen doen.

 

Ronald van Kampen - Instructeur

Vanaf 1991 ben ik actief met het opvoeden en trainen van honden en het begeleiden van mensen die met hun honden aan het werk zijn. Dit heeft geresulteerd dat ik mijn eigen Gedragscentrum & Hondenschool heb onder mijn eigen naam.


Ik heb jarenlange ervaring als gedragstherapeut voor honden met een gedragsprobleem en de aan verwante hondenproblemen. Als gedragstherapeut werk ik voor Tinley en ik werk samen met het Dierenasiel De Swinge in Drachten.
Met twee van mijn labrador teefjes ben ik actief bij de Sophia Vereniging, het Snuffel College. Vanuit het Snuffel College geef je dan les aan kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Hierin wordt kinderen geleerd verantwoord om te gaan met een hond. Vanuit de Sophia Vereniging voor het Snuffel College test ik de honden van eigenaren die het leuk lijken om met hun hond voor de klas te willen staan en kinderen uit te leggen hoe een hond te aaien.

Als instructeur heb ik al meerdere combinaties begeleid om hun hulphond op te leiden. Het is geweldig om te zien hoe mensen genieten van hun hond. Het samenwerken en het plezier van elkaar is een hoop waard. Ik waardeer het zeer dat ik een samenwerking met BultersMekke heb en geniet van elk contact mens en hond.

 

Frijke Dijkstra - Instructeur

Als maatschappelijk werker en beeldend therapeut ben ik in verschillende settingen werkzaam geweest. In de loop van de jaren begon het verlangen te groeien dit werk te verbinden met mijn andere passie: het werken met dieren en met name honden.  Sinds mijn 20e zijn er honden in mijn leven geweest en ze waren en zijn in alle opzichten mijn maatjes en leraren. Om deze verbinding op een professionele manier vorm te kunnen geven, ben ik mij in binnen- en buitenland gaan scholen op het gebied van honden en het therapeutisch en activerend inzetten van honden.
Ik heb enkele jaren les gegeven op een hondenschool en met mijn hond Yoda  heb ik als Zorgdierteam op een beademingsafdeling voor jongeren gewerkt. Vanuit de Sophiavereeniging geef ik, samen met Yoda, het Snuffelcollege: een lessenreeks waarin kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool leren hoe ze veilig en leuk met honden om kunnen gaan.  Daarnaast begeleid ik als TTouch Practioner mensen in de omgang met hun hond en geef daarin regelmatig ook workshops.   
Begin 2012 heb ik mijn eigen bedrijf FrijkeDijkstra opgericht. Door middel van gesprekken, vormen van beeldend werken en/of dierondersteunde interventies begeleid ik mensen met een lichamelijke beperking, een vorm van autisme en/of psychosociale problematiek. Hierbij maak ik gebruik van inzichten uit onder andere het  oplossingsgericht werken, lichaamsgericht werken, de hechtingstheorie, Geweldloze Communicatie, Mindfullness en Compasionate Focussed Therapy.  In die tijd ben ik ook als freelancer voor Bultersmekke Assistancedogs gaan werken. Het teamcoachingsprogramma van Bultersmekke sluit perfect aan bij mijn werk en mijn visie op begeleiden en coachen van mensen: de cliënt/cursist centraal, leren door te doen, kijken naar wat mogelijk is, beperkingen als uitdaging, zelf de regie nemen en de hond als middel om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten om daarmee een beter leven te kunnen realiseren.
 

Linsey Schuijtvlot - Instructeur

In 2005 startte ik met de opleiding Manager Dierverzorging. In 2009 ben ik gecertificeerd tot kynologisch instructeur.
Omdat het werken met mensen en vooral de samenwerking tussen mens en dier me erg aanspreekt heb ik me in 2009 verder gespecialiseerd op het gebied van Dieren in de Zorg, een major behorende bij de HBO opleiding Diermanagement. Een studie welke zich voornamelijk richt op een stuk welzijn, hygiëne en veiligheid voor zowel mens als dier, wanneer dieren ingezet worden in de zorg van mensen.

Naast het werken met honden heb ik zowel in Nederland als in het buitenland ontzettend mooie ervaringen opgedaan in het werken met dolfijnen. Sinds 2012 werk ik samen met Bultersmekke en begeleid ik met erg veel plezier mensen in het opleiden van hun eigen hond tot hulphond. Zelf heb ik het geluk om samen met mijn maatje Aron (Oostenrijke Pinscher) door het leven te gaan.
 

Nicol Klerk - Instructeur

Komend vanuit de wereld van re-integratie / revalidatie voelde ik me op een gegeven moment mijn eigen cliënt. En wel in die zin dat ik zoekend was in hetgeen ik echt graag wilde doen. Toen ik eenmaal met het werk tussen cursisten en hun assistentiehhonden in aanraking ben gekomen, wist ik dat dat het voor mij was: een onderdeel mogen zijn van de opbouw van de wederzijdse band tussen mens en diens hond en van het proces van vergroting van de zelfredzaamheid. Het coachen van de persoon in de samenwerking met hun maatje waarbij de hond veelal als mooie en soms confronterende spiegel werkt voor de persoon.

Ik heb doelgericht kynologische cursussen gevolgd en heb als vrijwilliger meerdere jaren hondentraining gegeven. Zo heb ik vanaf 2006 er ook echt mijn werk van kunnen maken om als instructeur en coach mensen met hun assistentiehond te kunnen begeleiden naar een mooi samenwerkend team. 
Sinds 2011 ben ik naast mijn oude werk als re-integratiecoach bij een revalidatie-instelling, ook als instructeur bij Bultersmekke Assistancedogs werkzaam. De werkwijze waarbij cursist met eigen hond vanaf start van het traject aan de slag gaat in de eigen omgeving, spreekt mij zeer aan. Hoe vermoeiend dit zeker ook kan zijn voor de cursist, komt het juist het proces van het komen tot een echt team ten goede. Ik kan niet anders zeggen dan dat het geweldig mooi en bijzonder werk is!
 

Maaike Klerkx - Instructeur

Mijn naam is Maaike Klerkx . Samen met mijn assistentie hond Mauro woon ik in Berlicum, een dorp dat tussen Den-Bosch en Veghel ligt in Noord-Brabant.

Voor Bultersmekke werk ik als coach bij Vianeo en begeleid daar kinderen en jongeren met een hulpvraag tijdens de module "begeleiding met 4 poten".  Hierbij zet ik mijn eigen hond in als middel om te werken aan leerdoelen en ontwikkelingsfases van de kinderen. Door met een hond te werken is er onvoorwaardelijke vriendschap, een hond oordeelt niet en is congruent.

Relevante opleidingen en cursussen

  • Opleiding SPH HBO afstudeer richting Dierondersteunde interventies
  • Cursus A.A.I bij Helpende Honden
  • Teamtest afgenomen door Bultersmekke
  • Module 'leren bij honden' bij Canine Company
  • Module 'begeleidingshond opleiden' bij Canine Company
  • Module 'Assistentiehond ADL opleiden' bij Bultersmekke

 

Caroline Schröder - Instructeur

Na de Havo heb ik in 2004 de Hbo-V afgerond aan de Hogeschool Zeeland. Tijdens mijn studie en de jaren daarna heb ik met veel plezier
als wijkverpleegkundige bij de thuiszorg gewerkt. De zelfstandigheid, met daarachter een team, kijken naar de mogelijkheden en de
individuele aandacht spraken mij erg aan.
 
Mijn deskundigheid ligt nu vooral op het gebied van de Kynologie. Vanaf 2009 ben ik serieus bezig met het trainen, begeleiden en opvoeden
van honden. In 2012 heb ik de diploma’s kynologisch instructeur en gedragstherapeut behaald. Verder volg ik regelmatig bijscholingen,
lezingen, workshops etc om mijn kennis op dat gebied continu te verbreden. Hondenschool Arly is het resultaat van dit alles.
 
Begeleiding aan huis en het werken met honden vind ik een geweldig mooie combinatie.

 

Megin Mastenbroek - Instructeur

Mijn naam is Megin Mastenbroek en ik werk sinds 2015 als teamcoach voor Bultersmekke Assistancedogs. Oorspronkelijk kom ik uit de zorgsector, waar ik onder andere heb gewerkt als leidinggevende van een psychologenorganisatie gericht op re-integratie van mensen met complexe psychische problematiek. Ik ben ook meewerkend teamleider geweest in de gehandicapte zorg zowel op groepen als binnen de ambulante woonbegeleiding.  

Nadat ik zelf te maken kreeg met complexe psychische problematiek ben ik een periode gestopt met werken om me te kunnen richten op mijn herstel. Tijdens dit traject kwam ik in contact met BultersMekke Assitancedogs en met hun hulp heb ik mijn eigen hond opgeleid tot assistentiehond. Omdat ik zelf heb ervaren wat een hond kan betekenen ter ondersteuning van een therapieproces en het dagelijks leven ben ik mijzelf bij gaan scholen op het gebied van honden, sociaal leren, teamcoaching en zorgethiek.

Vanuit  mijn eigen traject en een stage bij Bultersmekke ben ik vanuit de combinatie van mijn werkervaring, ervaringsdeskundigheid en voorgaande opleidingen begin 2016 als zzp-er begonnen. Ik train diverse teams van BultersMekke en daarnaast geef ik privé les aan jongeren met een verstandelijke beperking in relatie met hun huishond. Ik heb zelf een Engelse Springer Spaniel en zij gaat regelmatig mee naar teamtrainingen waar dat kan en wenselijk is.

 

Melanie Boom - Instructeur

Het helpen, begeleiden en coachen van mensen heeft mij altijd heel erg aangesproken. Daarom was het afronden van mijn opleiding toegepaste psychologie een hele passende stap voor mij. Omdat het inzetten van honden op verschillende gebieden mij heel erg trok ben ik op zoek gegaan naar een passende stage. Deze heb ik destijds gevonden binnen Bultersmekke Assistancedogs, waar ik me vooral heb gericht op mensen met psychische problematiek. Na deze stage is het contact en de samenwerking met Bultersmekke en mij doorgegaan.

Als specialisatie ben ik vervolgens een aantal modules klinische psychologie op de Open Universiteit gaan doen. Om ook meer kennis te vergaren in de mogelijkheden om honden in te zetten binnen behandelingen met kinderen en adolescenten volgde ik ook nog bij MensenHond consultancy zowel de basis- als masteropleiding TopDog.

Zelf heb ik me altijd in een milieu met veel honden bevonden. Ook ben ik al lang actief binnen de ‘hondenwereld’. Wij hebben zelf twee hele lieve Bordercollies waarmee ik ook graag dingen onderneem zoals behendigheid.

Honden kunnen mooie dingen teweeg brengen. Dat is iets wat ik al veel heb mogen aanschouwen en wat ik ook graag wil overdragen en verder brengen.

 

                     
 
         
 
Psychiatrie assistentiehonden - de scepsis voorbij
‘Zelf opleiden van je eigen assistentiehond levert een positieve bijdrage aan het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid.’ Deze stelling verdedigde Joop Mekke samen met Bultersmekke cursist Mirjam tijdens het congres ‘Multideskundigheid in de nieuwe GGZ’ op 31 oktober in De Reehorst in Ede. Zij kregen de handen in de zaal op elkaar. Joop Mekke: ‘Je kunt wel zien dat in delen van de geestelijke gezondheidszorg de scepsis over assistentiehonden aan het verdwijnen is.’

 
     
        
 
Veel belangstelling voor opleiding Instructeur Teamcoaching
Tientallen belangstellenden waren vrijdag 27 oktober bij Bultersmekke Assistancedogs te gast voor de informatiedag Instructeur Teamcoaching. Bultersmekke is dit jaar een opleiding voor nieuwe instructeurs gestart. In februari begint al weer een nieuwe groep studenten. Het aantal instructeurs zal daarmee gaan verdubbelen. Dat is nodig om aan de sterk stijgende vraag te kunnen voldoen.

 
     
        
 
13 november Utrecht: Informatie- en intakedag
Bultersmekke Assistancedogs start met informatie- en intakedagen. Dagen waarop mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennis kunnen maken met Bultersmekke. Daarnaast kunnen aspirant-cursisten individuele intakegesprekken voeren met Joop Mekke of Erika Bulters. De eerste Bultersmekke-informatiedag vindt plaats op maandag 13 november 2017 in Utrecht.