Thursday 22 March 2018
Bestuurswissel Stichting Bultersmekke Assistancedogs
Op 21 maart nam Stichting Bultersmekke Assistancedogs afscheid van haar bestuursleden van het eerste uur. Van Yvonne Mol, Rob Klijn en Annelies Steenbrink. Zij hebben een stevige basis gelegd voor het werk van de Stichting: begeleiding en ondersteuning van cursisten die voor een assistentiehond niet in aanmerking komen voor een bijdrage van de zorgverzekeraar. Bijzonder bedankt voor jullie inspiratie, kameraadschap, inspanningen en mooie resultaten!

Het nieuwe bestuur bestaat uit 

Bestuur 2018: vlnr Piet de Bekker, Maren Schaatsbergen, Florian Blom en Patrice Hijsterborg

Bestuursleden van het eerste uur: vlnr Rob Klijn, Yvonne Mol en Annelies Steenbrink